Πίνακας προδιαγραφών για FUA-A / RZQSG-L3/9V1

FUA71AVEB / RZQSG71L3V1B FUA71AVEB9 / RZQSG71L3V1B FUA100AVEB / RZQSG100L9V1B FUA100AVEB9 / RZQSG100L9V1B FUA125AVEB / RZQSG125L9V1B FUA125AVEB9 / RZQSG125L9V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.80 (1) 6.80 9.50 (1) 9.50 12.0 (1) 12.00
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 (2) 7.50 10.8 (2) 10.80 13.5 (2) 13.50
Ονομαστική απόδοση EER   3.21 (3) 3.21 3.21 (3) 3.21 2.65 (3) 2.65
  COP   3.61 (3) 3.61 3.61 (3) 3.61 3.41 (3) 3.41
  Annual energy consumption kWh 1,060 (0.000) 1,059 1,480 (0.000) 1,480 2,265 (0.000) 2,264
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A D D
    Θέρμανση   A A A A B B
Ψύξη χώρου Απόδοση Pdesign kW   6.80   9.50   12.00
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a   410   593   793
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW   6.33   7.60   7.60
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a   2,273   2,654   2,764
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας     A+   A+   A
  SEER     5.81   5.61   5.30
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας     A   A+   A
  SCOP/A     3.90   4.01   3.85
Σημειώσεις   (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά   (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά   (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά