Πίνακας προδιαγραφών για FTXS-K / RXS-L3

FTXS20K3V1B / RXS20L3V1B FTXS20K2V1B / RXS20L3V1B FTXS25K3V1B / RXS25L3V1B FTXS25K2V1B / RXS25L3V1B FTXS35K2V1B / RXS35L3V1B FTXS35K3V1B / RXS35L3V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW           1.4
  Ονομ. kW 2.00 (2) 2.0 2.5 (2) 2.5 3.5 3.5 (2)
  Μέγ. kW           4.0
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.3   1.3     1.4
  Ονομ. kW 2.5 (2) 2.5 2.8 (2) 2.8 4.0 4.00 (2)
  Μέγ. kW 4.3   4.7     5.2
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 228 228 297 297 450 450
  COP   4.72 (1) 4.72 4.67 (1) 4.67 4.76 4.76 (1)
  EER   4.39 (1) 4.39 4.21 (1) 4.21 3.89 3.89 (1)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A A
    Θέρμανση   A A A A A A
Piping connections Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18   18     18
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5   9.5     9.5
  Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35   6.35     6.35
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  (3) - 220V   (3) - 220V     (3) - 220V
  (4) - 230V   (4) - 230V     (4) - 230V
  (5) - 240V   (5) - 240V     (5) - 240V