Πίνακας προδιαγραφών για FTXL-JV / RXL-M

FTXL25J2V1B / RXL25M2V1B FTXL35J2V1B / RXL35M2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.2 1.3
  Μέγ. kW 3.4 3.8
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.1 1.2
  Μέγ. kW 5.5 6.0
Ονομαστική απόδοση EER   3.12 3.07
  COP   4.43 4.21
  Annual energy consumption kWh 400.5 570
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   B B
    Θέρμανση   A A
Piping connections Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18 18
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5
  Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35
Σημειώσεις (1) - Για ονομ. ελ. απόδοση θέρμ. θέστε τον ανεμ. μονάδας σε SL tap (1) - Για ονομ. ελ. απόδοση θέρμ. θέστε τον ανεμ. μονάδας σε SL tap
  (2) - 220V (2) - 220V
  (3) - 230V (3) - 230V
  (4) - 240V (4) - 240V
  (5) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (5) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (6) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (6) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°