Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-CB / RZQSG-L(8)Y1

FHQ100CBVEB / RZQSG100L8Y1B FHQ125CBVEB / RZQSG125L8Y1B FHQ140CBVEB / RZQSG140L7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 12.0 13.4
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 13.5 15.5
Ονομαστική απόδοση EER   3.21 2.89 3.01
  COP   3.61 3.62 3.41
  Annual energy consumption kWh 1,480 2,075 2,225
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A C B
    Θέρμανση   A A B
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+  
  Απόδοση Pdesign kW 9.5 12  
  SEER   5.61 5.61  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 593 749  
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A+  
  Απόδοση Pdesign kW 7.6 7.6  
  SCOP/A   3.91 4.01  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,722 2,654  
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°