Πίνακας προδιαγραφών για FCQHG-F / RZQG-L7V1/LY1

FCQHG71FVEB / RZQG71L7V1B FCQHG71FVEB / RZQG71L7Y1B9 FCQHG100FVEB / RZQG100L7V1B FCQHG100FVEB / RZQG100L7Y1B FCQHG125FVEB / RZQG125L7Y1B FCQHG125FVEB / RZQG125L7V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 6.8 9.5 9.5 12.0 12.0
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 7.5 10.8 10.8 13.5 13.5
Ονομαστική απόδοση EER   4.09 4.09 4.42 4.42 4.00 4.00
  COP   4.80 4.80 4.99 4.99 4.40 4.40
  Annual energy consumption kWh 830 830 1,075 1,075 1,500 1,500
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A A
    Θέρμανση   A A A A A A
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A+ A+
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00
  SEER   6.11 6.11 6.21 6.21 6.00 6.00
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 389.525 389.525 535.427 535.427 700 700
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A+ A+ A A
  Απόδοση Pdesign kW 7.60 7.60 11.30 11.30 14.13 14.13
  SCOP/A   4.18 4.18 4.30 4.30 3.89 3.89
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,545.455 2,545.455 3,680 3,680 5,085 5,085
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°