Πίνακας προδιαγραφών για FBQ-D / RZQG-L9V1

FBQ100D2VEB / RZQG71L9V1B FBQ140D2VEB / RZQG100L9V1B FBQ100D2VEB / RZQG100L9V1B FBQ140D2VEB / RZQG125L9V1B FBQ140D2VEB / RZQG140L9V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW     9.5 (2)   13.4 (2)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW     10.80 (2)   15.50 (2)
Ονομαστική απόδοση EER     3.81 (1)   3.35 (1)
  COP     4.41 (1)   3.60 (1)
  Annual energy consumption kWh     1,247    
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη     A    
    Θέρμανση     A    
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A+ A+ A++  
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 9.50 9.50 12.00  
  SEER   6.16 5.87 5.87 6.11  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 386 566 566 687  
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A++ A++ A+  
  Απόδοση Pdesign kW 6.00 11.30 11.30 12.70  
  SCOP/A   4.31 4.78 4.78 4.28  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,949 3,310 3,310 4,154  
Σημειώσεις     (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
      (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°