Πίνακας προδιαγραφών για FBQ-C8 / RZQSG-L3/9V1

FBQ71C8VEB / RZQSG71L3V1B FBQ100C8VEB / RZQSG100L9V1B FBQ125C8VEB / RZQSG125L9V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 9.5 12.0
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 10.8 13.5
Ονομαστική απόδοση EER   3.28 3.31 3.21
  COP   3.61 3.65 3.51
  Annual energy consumption kWh 1,035 1,435 1,870
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A
    Θέρμανση   A A B
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A A
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 9.50 12.00
  SEER   5.81 5.50 5.20
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 410 605 808
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A+ A
  Απόδοση Pdesign kW 6.00 7.60 7.60
  SCOP/A   3.88 4.01 3.90
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,166 2,654 2,729
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°