Πίνακας προδιαγραφών για EWAD-TZSRC2

EWADH12TZSRC2 EWADH17TZSRC2 EWADH11TZSRC2 EWADC15TZSRC2 EWADH13TZSRC2 EWADH18TZSRC2 EWADC16TZSRC2 EWADH19TZSRC2
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 1,229 1,712 1,164 1,463 1,323 1,812 1,595 1,876
Έλεγχος απόδοσης Method   Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή
  Ελάχιστη απόδοση % 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 423.1 611.2 384.6 513.9 446 663.5 564.5 741.2
EER 2.91 2.80 3.03 2.85 2.97 2.73 2.83 2.53
Διαστάσεις Μονάδα Βάθος mm 10,510 13,202 10,510 11,404 11,404 14,102 12,302 14,102
    Ύψος mm 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540
    Πλάτος mm 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282
Βάρος Βάρος λειτουργίας kg 9,879 12,575 9,879 11,727 11,123 13,048 12,145 13,048
  Μονάδα kg 9,322 11,564 9,322 10,716 10,112 12,037 11,134 12,037
Εναλλάκτης θερμότητας νερού Τύπος   Αυλών-κελύφους Αυλών-κελύφους Αυλών-κελύφους Αυλών-κελύφους Αυλών-κελύφους Αυλών-κελύφους Αυλών-κελύφους Αυλών-κελύφους
  Όγκος νερού l 557 1,011 557 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011
Εναλλάκτης θερμότητας αέρα Τύπος   Μικροκανάλι Μικροκανάλι Μικροκανάλι Μικροκανάλι Μικροκανάλι Μικροκανάλι Μικροκανάλι Μικροκανάλι
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ονομ. l/s 81,518 104,002 81,518 89,145 89,145 111,232 96,375 111,232
  Ταχύτητα rpm 700 700 700 700 700 700 700 700
Συμπιεστής Ποσότητα_   2 2 2 2 2 2 2 2
  Type   Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 93 95 93 94 94 96 94 96
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 71 72 70 71 71 72 71 73
Ψυκτικό μέσο Type   R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a
  GWP   1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430
  Κυκλώματα Ποσότητα   2 2 2 2 2 2 2 2
  Φορτίο kg 175 250 175 200 200 270 220 270
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 400 400 400 400 400 400 400 400
Συμπιεστής Μέθοδος εκκίνησης_   Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD