Πίνακας προδιαγραφών για EKRUDAS

EKRUDAS.
Control systems Κατηγορία ελέγχου θερμοκρασίας   VI
  Συνεισφορά στην εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 4.0