Πίνακας προδιαγραφών για EKRUCBS

EKRUCBS EKRUCBSA
Control systems Συνεισφορά στην εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 4.0 4.0
  Κατηγορία ελέγχου θερμοκρασίας C  
        VI