Πίνακας προδιαγραφών για EKRTETS

EKRTETS.
Μήκος καλωδίου m 3
Βάρος Μονάδα g 65
Σύνδεση Τύπος   Ενσύρματο