Αντάπτορας καλωδίωσης με τέσσερα σήματα εξόδου

EKRP1C13

Επιτρέπει σήμα εξόδου του συμπιεστή, του ανεμιστήρα, του βοηθητικού θερμαντήρα ή του υγραντήρα

EKRP1C13

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Έγγραφα

Installation manuals
Λήψη γλώσσας