Αντάπτορας καλωδίωσης με τέσσερα σήματα εξόδου

EKRP1C11

EKRP1C11

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Επιτρέπει σήμα εξόδου του συμπιεστή ή της λειτουργίας ανεμιστήρα
  • Επιτρέπει σήμα εξόδου στον βοηθητικό θερμαντήρα ή τον υγραντήρα

Έγγραφα

Εγχειρίδια εγκατάστασης
Λήψη γλώσσας