Περίβλημα θορύβου

EKLN-A

Μειώνει τη στάθμη ηχητικής ισχύος της εξωτερικής μονάδας

EKLN-A

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Η EKLN140A μειώνει την στάθμη ηχητικής ισχύος των σειρών Sky Air Alpha RZAG71-140N*, Sky Air Advance RZA-D και VRV 5 RXYSA* σε έως και 10 dB(A)
  • Παρέχει τη δυνατότητα εκπλήρωσης των αυστηρών απαιτήσεων ήχου με ταυτόχρονη αύξηση της ευελιξίας για τη χρήση αντλιών θερμότητας
  • Πλήρως βελτιστοποιημένη και ελεγμένη στο εργοστάσιο της Daikin για εγγυημένη απόδοση
  • Πολύ χαμηλή πτώση απόδοσης και πίεσης χάρη στην ξεχωριστή είσοδο και έξοδο αέρα ώστε να εμποδίζεται βραχυκύκλωμα
  • Δεν απαιτούνται επιπρόσθετοι υπολογισμοί χάρη στα επίσημα ελεγμένα δεδομένα
  • Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση & συντήρηση χάρη στο εύκολο άνοιγμα για την προσέγγιση στη μονάδα
  • Η EKLN08A μειώνει την στάθμη ηχητικής ισχύος των εξωτερικών μονάδων Daikin Alterma 3 σε έως και 3 dB(A)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έγγραφα