Πίνακας προδιαγραφών για EKHWS-BA3Z2

EKHWS200BA3Z2 EKHWS300BA3Z2
Περίβλημα Χρώμα   Ουδέτερο λευκό Ουδέτερο λευκό
  Υλικό   Μαλακός χάλυβας με εποξειδική επικάλυψη Μαλακός χάλυβας με εποξειδική επικάλυψη
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Δεξαμενή Mm 1,195 1,645
    Πλάτος Mm 595 595
    Βάθος Mm 595 595
Weight Μονάδα Κενό kg 49 62
Δεξαμενή Όγκος νερού l 200 285
  Υλικό   Ανοξείδωτος χάλυβας (DIN 1.4521) Ανοξείδωτος χάλυβας (DIN 1.4521)
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   C C
  Μόνιμη απώλεια θέρμανσης W 74 91
Ενισχυτικός θερμαντήρας Απόδοση kW 3 3
Σημειώσεις (1) - Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897 (1) - Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897