Πίνακας προδιαγραφών για EKHHP-A2V3 / ERWQ-AV3

EKHHP500AA2V3 / ERWQ02AAV3 EKHHP300AA2V3 / ERWQ02AAV3 EKHHP300AC2V3 / ERWQ02AAV3 EKHHP500AC2V3 / ERWQ02AAV3 EKHHP500AB2V3 / ERWQ02AAV3 (Αρχειοθετημένα) EKHHP300AB2V3 / ERWQ02AAV3 (Αρχειοθετημένα)
Εσωτερική μονάδα EKHHP500AA2V3 EKHHP300AA2V3 EKHHP300AB2V3 EKHHP500AB2V3 EKHHP500AB2V3 EKHHP300AB2V3
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   XL L L XL XL L
  Μέσο κλίμα Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A A+ A+ A+ A+ A+