Λειτουργία εξοικονόμησης

ECONO-AY1

ECONO-AY1

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Υψηλότερη απόδοση χάρη στην εφαρμογή ελεύθερης ψύξης
  • Η είσοδος καθαρού αέρα εξασφαλίζει υψηλότερα επίπεδα άνεσης
  • Εξαιρετική ευελιξία: επιλογή μεταξύ πλευρικής ή κάτω εξόδου αέρα
  • Εύκολη εγκατάσταση: δεν απαιτείται επιπλέον καλωδίωση καθώς οι μονάδες rooftop έχουν ως στάνταρ τη λειτουργία εξοικονόμησης PCB

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έγγραφα

Κατάλογοι
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Εγχειρίδια εγκατάστασης
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.