Υδρόψυκτος φυγοκεντρικός ψύκτης, υψηλή απόδοση, στάνταρ θορύβου

DWDC B vintage

DWDC B vintage

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Χαμηλότερες δαπάνες εξοπλισμού, εγκατάστασης και ετήσιων δαπανών λειτουργίας σε σχέση με δύο μονούς ψύκτες με συμπιεστές
  • Τα κύρια στοιχεία μπορούν να απομακρυνθούν ή επισκευαστούν χωρίς τη διακοπή της μονάδας καθώς ο ψύκτης διαθέτει δύο στοιχεία από κάθε είδος (συμπιεστές, συστήματα λίπανσης, συστήματα ελέγχου και εκκινητές)
  • Σχέδιο συνεπτυγμένου μεγέθους για μικρό εμβαδόν και ελαχιστοποίηση του χώρου εγκατάστασης
  • Η αποφόρτιση έως 5% του πλήρους φορτίου παρέχει βελτιωμένη σταθερότητα της θερμοκρασίας παγωμένου νερού και λιγότερο επιβλαβή κυκλική λειτουργία των συμπιεστών
  • Εξατμιστές/συμπυκνωτές αυλών - κελύφους τύπου κατάκλυσης υψηλής απόδοσης

Οφέλη

  • Φυγοκεντρικός συμπιεστής

    Φυγοκεντρικός συμπιεστής

    Οι φυγοκεντρικοί συμπιεστές χρησιμοποιούν ένα τμήμα πτερωτής και σπείρας για τη μετατροπή της ενέργειας ταχύτητας σε ενέργεια πίεσης. Οι φυγοκεντρικοί συμπιεστές είναι σχεδιασμένοι με προαιρετικούς οδηγούς μεταβλητής ταχύτητας (VFD) για ανώτερη απόδοση μερικού φορτίου για μονές ή διπλές μονάδες συμπιεστών ή με μαγνητικά έδρανα και λειτουργία εξ ολοκλήρου χωρίς λάδι

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έγγραφα

Installation manuals
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Operation manuals
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.