Έξυπνος διαχειριστής αφής

Intelligent Touch Manager - DCM601A51

DCM601A51

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Οι διαισθητικές οθόνες μενού διευκολύνουν ακόμα και τους αρχάριους χρήστες να χειρίζονται και παρακολουθούν το σύστημα σαν ειδικοί
  • Τα εργαλεία έξυπνης διαχείρισης ενέργειας διευκολύνουν την παρακολούθηση της χρήσης ενέργειας ώστε να γίνεται σε συμφωνία με το πρόγραμμα και βοηθάνε στην ανίχνευση των αιτιών σπατάλης ενέργειας, μεγιστοποιώντας έτσι την αποδοτικότητα
  • Αρθρωτός σχεδιασμός για χρήση σε μικρές έως μεγάλες εφαρμογές ως απλό σύστημα ελέγχου μονάδων κλιματιστικών ή μικρές λυχνίες ελέγχου BMS, αντλίες,.., μέσω WAGO I/O
  • Εύκολη συντήρηση & θέση σε λειτουργία με εξοικονόμηση χρόνου μέσω απομακρυσμένου ελέγχου περιεχομένου ψυκτικού μέσου, απλοποιημένης αντιμετώπισης προβλημάτων και εργαλείου προετοιμασίας θέσης σε λειτουργία

Οφέλη

  • Κεντρικός έλεγχος

    Κεντρικός έλεγχος

    Ξεκινά, σταματά και ελέγχει πολλά κλιματιστικά μηχανήματα από ένα κεντρικό σημείο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έγγραφα

Κατάλογοι
Λήψη γλώσσας
Εγχειρίδια εγκατάστασης
Declaration of Conformity