Daikin Cloud Service - Daikin Cloud Service

Απομακρυσμένη παρακολούθηση, έλεγχος και υπηρεσίες για εμπορικά συστήματα DX

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Παρακολουθείτε και ελέγχετε το κτίριό σας ανεξάρτητα από το που βρίσκεστε μέσω του Daikin Cloud Service
  • Διαχείριση πολλαπλών τοποθεσιών. Ο τμηματικός σχεδιασμός επιτρέπει στο cloud σας να αναπτύσσεται με την επιχείρησή σας
  • Οπτικοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και του σημείου αναφοράς μεταξύ διαφορετικών τοποθεσιών για τη μείωση του ενεργειακού κόστους
  • Απομακρυσμένη υπηρεσία διάγνωσης για την αύξηση της διάρκειας ζωής του συστήματος
  • Προληπτική συντήρηση για την παρεμπόδιση βλαβών
  • Ο τεχνικός εγκατάστασης ή ο τεχνικός διευθυντής μπορούν να συνδεθούν εξ αποστάσεως στην τοποθεσία στην περίπτωση δυσλειτουργιών για μια αρχική αντιμετώπιση των προβλημάτων
  • Η υπηρεσία Cloud Daikin απαιτεί συνδρομή. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες.

Έγγραφα