Πίνακας προδιαγραφών για BRP069A44

BRP069A44
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 79
    Πλάτος mm 52
    Βάθος mm 17.5