Πίνακας προδιαγραφών για ATXC-A

ATXC25AV1B ATXC35AV1B ATXC50AV1B ATXC60AV1B
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 830 1,280 1,550 1,810
Casing Colour   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
  Material   Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 288 288 310 310
    Πλάτος mm 859 859 1,120 1,120
    Βάθος mm 209 209 237 237
Βάρος Μονάδα kg 9.00 9.00 14.0 14.0
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση dBA 53 54 53 61
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 40 41 40 43
    Μέτρια dBA 34 34 38 41
    Χαμηλή dBA 29 30 35 37
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 22 32 33
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.