Πίνακας προδιαγραφών για VAM-FC

VAM150FCVE VAM250FCVE VAM350FCVE (Αρχειοθετημένα) VAM500FCVE (Αρχειοθετημένα) VAM650FCVE (Αρχειοθετημένα) VAM800FCVE (Αρχειοθετημένα) VAM1000FCVE (Αρχειοθετημένα) VAM1500FCVE (Αρχειοθετημένα) VAM2000FCVE (Αρχειοθετημένα)
Ισχύς εισόδου - 50Hz Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας Ονομ. Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high) kW 0.132 0.161 0.071 (1) 0.147 (1) 0.188 (1) 0.320 (1) 0.360 (1) 0.617 (1) 0.685 (1)
      Υψ. kW 0.111 0.079 0.057 (1) 0.101 (1) 0.114 (1) 0.241 (1) 0.309 (1) 0.463 (1) 0.575 (1)
      Χαμηλή kW 0.058 0.064 0.020 (1) 0.049 (1) 0.063 (1) 0.185 (1) 0.198 (1) 0.353 (1) 0.295 (1)
  Πρόγραμμα παράκαμψης Ονομ. Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high) kW 0.132 0.161 0.071 (1) 0.147 (1) 0.188 (1) 0.320 (1) 0.360 (1) 0.617 (1) 0.685 (1)
      Υψ. kW 0.111 0.079 0.057 (1) 0.101 (1) 0.114 (1) 0.241 (1) 0.309 (1) 0.463 (1) 0.575 (1)
      Χαμηλή kW 0.058 0.064 0.020 (1) 0.049 (1) 0.063 (1) 0.185 (1) 0.198 (1) 0.353 (1) 0.295 (1)
Casing Material   Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Insulation material Αυτοσβενόμενο αφρώδες υλικό ουρεθάνης Αυτοσβενόμενο αφρώδες υλικό ουρεθάνης Αυτοσβενόμενο αφρώδες υλικό ουρεθάνης Αυτοσβενόμενο αφρώδες υλικό ουρεθάνης Αυτοσβενόμενο αφρώδες υλικό ουρεθάνης Αυτοσβενόμενο αφρώδες υλικό ουρεθάνης Αυτοσβενόμενο αφρώδες υλικό ουρεθάνης Αυτοσβενόμενο αφρώδες υλικό ουρεθάνης Αυτοσβενόμενο αφρώδες υλικό ουρεθάνης
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 285 285 301 301 364 364 364 726 726
    Πλάτος mm 776 776 828 828 1,000 1,000 1,000 1,510 1,510
    Βάθος mm 525 525 816 816 868 868 1,160 868 1,160
Βάρος Μονάδα kg 24.0 24.0 33.0 33.0 51.0 54.0 63.0 128 145
Fan Type   Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco
  Ταχύτητα ροής αέρα -50Hz Heat exchange mode Ultra high m³/ώρα 150 250 350 (1) 500 (1) 650 (1) 800 (1) 1,000 (1) 1,500 (1) 2,000 (1)
      Υψ. m³/ώρα 140 230 320 (1) 410 (1) 545 (1) 725 (1) 950 (1) 1,350 (1) 1,880 (1)
      Χαμηλή m³/ώρα 105 155 210 (1) 310 (1) 450 (1) 665 (1) 820 (1) 1,230 (1) 1,500 (1)
    Bypass mode Ultra high m³/ώρα 150 250 350 (1) 500 (1) 650 (1) 800 (1) 1,000 (1) 1,500 (1) 2,000 (1)
      Υψ. m³/ώρα 140 230 320 (1) 410 (1) 545 (1) 725 (1) 950 (1) 1,350 (1) 1,880 (1)
      Low m³/ώρα 105 155 210 (1) 310 (1) 450 (1) 665 (1) 820 (1) 1,230 (1) 1,500 (1)
  External static pressure - 50Hz Ultra high Pa 90.0 70.0 103 (1) 83.0 (1) 100 (1) 109 (1) 147 (1) 116 (1) 132 (1)
    Υψ. Pa 87.0 63.0 93.0 (1) 57.0 (1) 73.0 (1) 94.0 (1) 135 (1) 97.0 (1) 118 (1)
    Low Pa 40.0 25.0 51.0 (1) 35.0 (1) 49.0 (1) 78.0 (1) 100 (1) 80.0 (1) 77.0 (1)
Κινητήρας ανεμιστήρα Ποσότητα   2 2 2 2 2 2 2 4 4
  Έξοδος 50 Hz W 30 30 80 80 106 210 210 210 210
Απόδοση ανταλλαγής θερμοκρασίας - 50Hz Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high) % 77.0 (2), 72.0 (3) 74.9 (2), 69.5 (3)              
  Υψ. % 78.3 (2), 72.3 (3) 76.0 (2), 70.0 (3)              
  Χαμηλή % 82.8 (2), 73.2 (3) 80.1 (2), 72.0 (3)              
Απόδοση ανταλλαγής ενθαλπίας - 50Hz Ψύξη Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high) % 60.3 (2) 60.3 (2) 63.4 (2) 60.3 (2) 60.3 (2) 62.4 (2) 63.4 (2) 63.4 (2) 63.4 (2)
    Υψ. % 61.9 (2) 61.2 (2) 65.0 (2) 63.4 (2) 64.0 (2) 63.6 (2) 64.2 (2) 65.0 (2) 64.5 (2)
    Χαμηλή % 67.3 (2) 64.5 (2) 70.7 (2) 66.9 (2) 67.3 (2) 64.6 (2) 66.3 (2) 66.2 (2) 67.8 (2)
  Θέρμανση Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high) % 66.6 (2) 66.6 (2) 67.6 (2) 64.5 (2) 65.5 (2) 67.6 (2) 68.6 (2) 68.6 (2) 68.6 (2)
    Υψ. % 67.9 (2) 67.4 (2) 68.9 (2) 67.6 (2) 67.7 (2) 68.8 (2) 69.4 (2) 69.7 (2) 69.5 (2)
    Χαμηλή % 72.4 (2) 70.7 (2) 73.7 (2) 71.1 (2) 69.7 (2) 69.8 (2) 71.5 (2) 70.5 (2) 72.1 (2)
Εύρος λειτουργίας Ελάχ. °CDB -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
  Μέγ. °CDB 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Relative humidity % 80% ή λιγότερο 80% ή λιγότερο 80% ή λιγότερο 80% ή λιγότερο 80% ή λιγότερο 80% ή λιγότερο 80% ή λιγότερο 80% ή λιγότερο 80% ή λιγότερο
Στάθμη ηχητικής πίεσης - 50Hz Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high) dBA 27.0 28.0 32.0 33.0 34.5 36.0 36.0 39.5 40.0
    Υψ. dBA 26.0 26.0 31.5 31.5 33.0 34.5 35.0 38.0 38.0
    Χαμηλή dBA 20.5 21.0 23.5 24.5 27.0 31.0 31.0 34.0 35.0
  Πρόγραμμα παράκαμψης Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high) dBA 27.0 28.0 32.0 33.5 34.5 36.0 36.0 40.5 40.0
    Υψ. dBA 26.5 27.0 31.0 32.5 34.0 34.5 35.5 38.0 38.0
    Χαμηλή dBA 20.5 21.0 24.5 25.5 27.0 31.0 31.0 33.5 35.0
Σύστημα εναλλαγής θερμότητας Ολική εναλλαγή θερμότητας (αισθητή θερμότητα και λανθάνουσα θερμότητα) μέσω εναλλάκτη αέρα-αέρα σταυρωτής ροής Ολική εναλλαγή θερμότητας (αισθητή θερμότητα και λανθάνουσα θερμότητα) μέσω εναλλάκτη αέρα-αέρα σταυρωτής ροής Ολική εναλλαγή θερμότητας (αισθητή θερμότητα και λανθάνουσα θερμότητα) μέσω εναλλάκτη αέρα-αέρα σταυρωτής ροής Ολική εναλλαγή θερμότητας (αισθητή θερμότητα και λανθάνουσα θερμότητα) μέσω εναλλάκτη αέρα-αέρα σταυρωτής ροής Ολική εναλλαγή θερμότητας (αισθητή θερμότητα και λανθάνουσα θερμότητα) μέσω εναλλάκτη αέρα-αέρα σταυρωτής ροής Ολική εναλλαγή θερμότητας (αισθητή θερμότητα και λανθάνουσα θερμότητα) μέσω εναλλάκτη αέρα-αέρα σταυρωτής ροής Ολική εναλλαγή θερμότητας (αισθητή θερμότητα και λανθάνουσα θερμότητα) μέσω εναλλάκτη αέρα-αέρα σταυρωτής ροής Ολική εναλλαγή θερμότητας (αισθητή θερμότητα και λανθάνουσα θερμότητα) μέσω εναλλάκτη αέρα-αέρα σταυρωτής ροής Ολική εναλλαγή θερμότητας (αισθητή θερμότητα και λανθάνουσα θερμότητα) μέσω εναλλάκτη αέρα-αέρα σταυρωτής ροής
Στοιχείο εναλλαγής θερμότητας Ειδικά επεξεργασμένο άφλεκτο χαρτί Ειδικά επεξεργασμένο άφλεκτο χαρτί Ειδικά επεξεργασμένο άφλεκτο χαρτί Ειδικά επεξεργασμένο άφλεκτο χαρτί Ειδικά επεξεργασμένο άφλεκτο χαρτί Ειδικά επεξεργασμένο άφλεκτο χαρτί Ειδικά επεξεργασμένο άφλεκτο χαρτί Ειδικά επεξεργασμένο άφλεκτο χαρτί Ειδικά επεξεργασμένο άφλεκτο χαρτί
Φίλτρο αέρα Type   Ινώδες υλικό (fleece) με πολλαπλό φάσμα διευθύνσεων Ινώδες υλικό (fleece) με πολλαπλό φάσμα διευθύνσεων Ινώδες υλικό (fleece) με πολλαπλό φάσμα διευθύνσεων Ινώδες υλικό (fleece) με πολλαπλό φάσμα διευθύνσεων Ινώδες υλικό (fleece) με πολλαπλό φάσμα διευθύνσεων Ινώδες υλικό (fleece) με πολλαπλό φάσμα διευθύνσεων Ινώδες υλικό (fleece) με πολλαπλό φάσμα διευθύνσεων Ινώδες υλικό (fleece) με πολλαπλό φάσμα διευθύνσεων Ινώδες υλικό (fleece) με πολλαπλό φάσμα διευθύνσεων
Διάμετρος αγωγού σύνδεσης mm 100 150 150 200 200 250 250 350 350
Πρόγραμμα λειτουργίας Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας, πρόγραμμα παράκαμψης, πρόγραμμα ανανέωσης αέρα Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας, πρόγραμμα παράκαμψης, πρόγραμμα ανανέωσης αέρα Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας, πρόγραμμα παράκαμψης, πρόγραμμα ανανέωσης αέρα Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας, πρόγραμμα παράκαμψης, πρόγραμμα ανανέωσης αέρα Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας, πρόγραμμα παράκαμψης, πρόγραμμα ανανέωσης αέρα Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας, πρόγραμμα παράκαμψης, πρόγραμμα ανανέωσης αέρα Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας, πρόγραμμα παράκαμψης, πρόγραμμα ανανέωσης αέρα Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας, πρόγραμμα παράκαμψης, πρόγραμμα ανανέωσης αέρα Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας, πρόγραμμα παράκαμψης, πρόγραμμα ανανέωσης αέρα
General Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Ονομασία ή εμπορικό σήμα   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος Model identifier   VAM150FCVE VAM250FCVE VAM350FCVE VAM500FCVE VAM650FCVE VAM800FCVE VAM1000FCVE VAM1500FCVE VAM2000FCVE
Ειδική κατανάλωση ενέργειας (SEC) Ψυχρό κλίμα kWh/(m².a) -65.4 (4) -65.1 (4)              
  Μέσο κλίμα kWh/(m².a) -27.1 (4) -29.2 (4)              
  Warm climate kWh/(m².a) -2.51 (4) -6.10 (4)              
Κατηγορία SEC B, Βλ. σημείωση 4 B, Βλ. σημείωση 4              
Τύπος προϊόντος Δικατευθυντική RVU, Βλ. σημείωση 5 Δικατευθυντική RVU, Βλ. σημείωση 5 Heat reclaim ventilation unit Heat reclaim ventilation unit Heat reclaim ventilation unit Heat reclaim ventilation unit Heat reclaim ventilation unit Heat reclaim ventilation unit Heat reclaim ventilation unit
Τύπος οδηγού Οδηγός πολλαπλών ταχυτήτων Οδηγός πολλαπλών ταχυτήτων Οδηγός πολλαπλών ταχυτήτων Οδηγός πολλαπλών ταχυτήτων Οδηγός πολλαπλών ταχυτήτων Οδηγός πολλαπλών ταχυτήτων Οδηγός πολλαπλών ταχυτήτων Οδηγός πολλαπλών ταχυτήτων Οδηγός πολλαπλών ταχυτήτων
Σύστημα ανάκτησης θερμότητας Με ανάκτηση Με ανάκτηση Με ανάκτηση Με ανάκτηση Με ανάκτηση Με ανάκτηση Με ανάκτηση Με ανάκτηση Με ανάκτηση
Θερμική απόδοση % 89.1 (3) 80.4 (3)              
Μέγιστη ταχύτητα ροής στα 100 Pa ESP Flow rate m³/ώρα 130 207              
  Είσοδος ηλεκτρικής ισχύος W 129 160              
Στάθμη ηχητικής ισχύoς (Lwa) dB 40 43 48 50 51 53 53 55 57
Ταχύτητα ροής αναφοράς m³/s 0.025 0.035              
Διαφορά πίεσης αναφοράς Pa 50.0 50.0              
Ειδική είσοδος ισχύος W/(m³/h) 0.616 (6) 0.454 (6)              
Ventilation control Τύπος   Έλεγχος ρολογιού Έλεγχος ρολογιού              
  Συντελεστής   0.950 (4) 0.950 (4)              
Μέγιστη εξωτερική διαρροή % 7.42 4.66 4.13 2.89 3.81 3.09 6.59 3.09 6.59
Μέγιστη εσωτερική διαρροή % 4.50 4.50 8.10 8.20 7.70 7.70 6.50 7.70 6.50
Προειδοποίηση σέρβις φίλτρου Προβάλλεται στον ελεγκτή, Βλ. σημείωση 7 Προβάλλεται στον ελεγκτή, Βλ. σημείωση 7 Προβάλλεται στον ελεγκτή, Βλ. σημείωση 7 Προβάλλεται στον ελεγκτή, Βλ. σημείωση 7 Προβάλλεται στον ελεγκτή, Βλ. σημείωση 7 Προβάλλεται στον ελεγκτή, Βλ. σημείωση 7 Προβάλλεται στον ελεγκτή, Βλ. σημείωση 7 Προβάλλεται στον ελεγκτή, Βλ. σημείωση 7 Προβάλλεται στον ελεγκτή, Βλ. σημείωση 7
Οδηγίες για προ-/συναρμολόγηση www.daikineurope.com/energylabel www.daikineurope.com/energylabel              
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού kWh/a 18.6 (4) 13.8 (4)              
Ετήσια εξοικονόμηση θέρμανσης Cold climate kWh/a 45.7 (4) 43.1 (4)              
  Average climate kWh/a 89.4 (4) 84.3 (4)              
  Warm climate kWh/a 20.7 (4) 19.5 (4)              
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   VE VE VE VE VE VE VE VE VE
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Τάση V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Εύρος τάσης Ελάχ. % -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
  Μέγ. % 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Ρεύμα Ελάχιστα αμπέρ κυκλώματος (MCA) A 0.900 0.900 0.900 1.30 1.60 2.50 3.00 5.00 5.00
  Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 15.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
  Ονομαστική ισχύς μοτέρ ανεμιστήρα kW 0.03x2 0.03x2 0.08x2 0.08x2 0.106x2 0.210x2 0.210x2 0.210x4 0.210x4
  Αμπέρ πλήρους φορτίου (FLA) Κινητήρας ανεμιστήρα A 0.400 0.400 0.400 0.600 0.700 1.10 1.30 2.20 2.20
    Κινητήρας ανεμιστήρα 2 A 0.400 0.400 0.400 0.600 0.700 1.10 1.30 2.20 2.20
    Κινητήρας ανεμιστήρα 3 A               2.20 2.20
    Κινητήρας ανεμιστήρα 4 A               2.20 2.20
Σημειώσεις (1) - Μέτρηση σε καμπύλη ανεμιστήρα 15. Ανατρέξτε στις καμπύλες ανεμιστήρα. (1) - Μέτρηση σε καμπύλη ανεμιστήρα 15. Ανατρέξτε στις καμπύλες ανεμιστήρα. (1) - Μέτρηση σε καμπύλη ανεμιστήρα 15. Ανατρέξτε στις καμπύλες ανεμιστήρα. (1) - Μέτρηση σε καμπύλη ανεμιστήρα 15. Ανατρέξτε στις καμπύλες ανεμιστήρα. (1) - Μέτρηση σε καμπύλη ανεμιστήρα 15. Ανατρέξτε στις καμπύλες ανεμιστήρα. (1) - Μέτρηση σε καμπύλη ανεμιστήρα 15. Ανατρέξτε στις καμπύλες ανεμιστήρα. (1) - Μέτρηση σε καμπύλη ανεμιστήρα 15. Ανατρέξτε στις καμπύλες ανεμιστήρα. (1) - Μέτρηση σε καμπύλη ανεμιστήρα 15. Ανατρέξτε στις καμπύλες ανεμιστήρα. (1) - Μέτρηση σε καμπύλη ανεμιστήρα 15. Ανατρέξτε στις καμπύλες ανεμιστήρα.
  (2) - Μέτρηση κατά JIS B 8628. (2) - Μέτρηση κατά JIS B 8628. (2) - Μέτρηση κατά JIS B 8628. (2) - Μέτρηση κατά JIS B 8628. (2) - Μέτρηση κατά JIS B 8628. (2) - Μέτρηση κατά JIS B 8628. (2) - Μέτρηση κατά JIS B 8628. (2) - Μέτρηση κατά JIS B 8628. (2) - Μέτρηση κατά JIS B 8628.
  (3) - Μέτρηση σε ρυθμό ροής αναφοράς σύμφωνα με το ΕΝ13141-7 (3) - Μέτρηση σε ρυθμό ροής αναφοράς σύμφωνα με το ΕΝ13141-7 (3) - Μέτρηση σε ρυθμό ροής αναφοράς σύμφωνα με το ΕΝ13141-7 (3) - Μέτρηση σε ρυθμό ροής αναφοράς σύμφωνα με το ΕΝ13141-7 (3) - Μέτρηση σε ρυθμό ροής αναφοράς σύμφωνα με το ΕΝ13141-7 (3) - Μέτρηση σε ρυθμό ροής αναφοράς σύμφωνα με το ΕΝ13141-7 (3) - Μέτρηση σε ρυθμό ροής αναφοράς σύμφωνα με το ΕΝ13141-7 (3) - Μέτρηση σε ρυθμό ροής αναφοράς σύμφωνα με το ΕΝ13141-7 (3) - Μέτρηση σε ρυθμό ροής αναφοράς σύμφωνα με το ΕΝ13141-7
  (4) - Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1254/2014 (4) - Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1254/2014 (4) - Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1254/2014 (4) - Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1254/2014 (4) - Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1254/2014 (4) - Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1254/2014 (4) - Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1254/2014 (4) - Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1254/2014 (4) - Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1254/2014
  (5) - Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1253/2014 (5) - Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1253/2014 (5) - Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1253/2014 (5) - Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1253/2014 (5) - Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1253/2014 (5) - Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1253/2014 (5) - Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1253/2014 (5) - Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1253/2014 (5) - Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1253/2014
  (6) - Σε ταχύτητα ροής αναφοράς, σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1254/2014 (6) - Σε ταχύτητα ροής αναφοράς, σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1254/2014 (6) - Σε ταχύτητα ροής αναφοράς, σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1254/2014 (6) - Σε ταχύτητα ροής αναφοράς, σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1254/2014 (6) - Σε ταχύτητα ροής αναφοράς, σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1254/2014 (6) - Σε ταχύτητα ροής αναφοράς, σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1254/2014 (6) - Σε ταχύτητα ροής αναφοράς, σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1254/2014 (6) - Σε ταχύτητα ροής αναφοράς, σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1254/2014 (6) - Σε ταχύτητα ροής αναφοράς, σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1254/2014
  (7) - Καθαρίστε το φίλτρο όταν εμφανιστεί το εικονίδιο φίλτρου στην οθόνη ελεγκτή. Ο τακτικός καθαρισμός φίλτρου είναι σημαντικός για την ποιότητα παρεχόμενου αέρα και για την ενεργειακή απόδοση της μονάδας. (7) - Καθαρίστε το φίλτρο όταν εμφανιστεί το εικονίδιο φίλτρου στην οθόνη ελεγκτή. Ο τακτικός καθαρισμός φίλτρου είναι σημαντικός για την ποιότητα παρεχόμενου αέρα και για την ενεργειακή απόδοση της μονάδας. (7) - Καθαρίστε το φίλτρο όταν εμφανιστεί το εικονίδιο φίλτρου στην οθόνη ελεγκτή. Ο τακτικός καθαρισμός φίλτρου είναι σημαντικός για την ποιότητα παρεχόμενου αέρα και για την ενεργειακή απόδοση της μονάδας. (7) - Καθαρίστε το φίλτρο όταν εμφανιστεί το εικονίδιο φίλτρου στην οθόνη ελεγκτή. Ο τακτικός καθαρισμός φίλτρου είναι σημαντικός για την ποιότητα παρεχόμενου αέρα και για την ενεργειακή απόδοση της μονάδας. (7) - Καθαρίστε το φίλτρο όταν εμφανιστεί το εικονίδιο φίλτρου στην οθόνη ελεγκτή. Ο τακτικός καθαρισμός φίλτρου είναι σημαντικός για την ποιότητα παρεχόμενου αέρα και για την ενεργειακή απόδοση της μονάδας. (7) - Καθαρίστε το φίλτρο όταν εμφανιστεί το εικονίδιο φίλτρου στην οθόνη ελεγκτή. Ο τακτικός καθαρισμός φίλτρου είναι σημαντικός για την ποιότητα παρεχόμενου αέρα και για την ενεργειακή απόδοση της μονάδας. (7) - Καθαρίστε το φίλτρο όταν εμφανιστεί το εικονίδιο φίλτρου στην οθόνη ελεγκτή. Ο τακτικός καθαρισμός φίλτρου είναι σημαντικός για την ποιότητα παρεχόμενου αέρα και για την ενεργειακή απόδοση της μονάδας. (7) - Καθαρίστε το φίλτρο όταν εμφανιστεί το εικονίδιο φίλτρου στην οθόνη ελεγκτή. Ο τακτικός καθαρισμός φίλτρου είναι σημαντικός για την ποιότητα παρεχόμενου αέρα και για την ενεργειακή απόδοση της μονάδας. (7) - Καθαρίστε το φίλτρο όταν εμφανιστεί το εικονίδιο φίλτρου στην οθόνη ελεγκτή. Ο τακτικός καθαρισμός φίλτρου είναι σημαντικός για την ποιότητα παρεχόμενου αέρα και για την ενεργειακή απόδοση της μονάδας.