Πίνακας προδιαγραφών για UATYP-AY1(B)

UATYP180AMY1 UATYP240AMY1 UATYP280AMY1 UATYP320AMY1 UATYP450AMY1 UATYP560AMY1 UATYP700AMY1 UATYP850AMY1B8 UATYPC10AMY18 UATYPC12AMY18
Συνδέσεις σωληνώσεων εξατμιστήρα Μέγεθος μέσου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.40 25.4 25.4
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 16.705 (3) 21.101 (3) 25.790 (3) 29.307 (3) 43,668.000 (3) 55.684 (3) 67.406 (3) 78.6 (3) 101.110 (3) 109.609 (3)
  Ονομ. Btu/h 57,000 (3) 72,000 (3) 88,000 (3) 100,000 (3) 149,000 (3) 190,000 (3) 230,000 (3) 268,200 (3) 345,000 (3) 374,000 (3)
Συμπυκνωτήρας Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 1,100 1,300 1,300 1,300 1,990 1,990 2,250 2,250 2,252 2,252
      Ύψος mm 1,000 1,000 1,000 1,000 1,200 1,200 1,735 1,735 1,974 1,974
      Βάθος mm 1,530 1,530 1,530 1,530 1,800 1,800 2,800 2,800 3,180 3,180
    Συσκευασία Βάθος mm 1,680 1,680 1,680 1,680 1,938 1,938 2,900 2,900 3,250 3,250
      Ύψος mm 1,090 1,090 1,090 1,090 1,320 1,320 1,900 1,900 2,150 2,150
      Πλάτος mm 1,250 1,450 1,450 1,450 2,100 2,100 2,250 2,250 2,300 2,300
  Εναλλάκτης θερμότητας Εμβαδόν πρόσοψης 1.41 1.41 1.42 1.42 1.25+1.25 1.25+1.25 3.01+3.01 2.98 3.5 3.5
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη m³/min 127 160 160 283 320 320 566   566 566
    Ψύξη cfm 4,500 5,650 5,650 10,000 11,300 11,300 20,000   20,000 20,000
  Βάρος Μονάδα kg 320 385 415 440 700 800 1,200 1,350 1,510 1,600
  Περίβλημα Χρώμα Ηλεκτρογαλβανισμένος μαλακός χάλυβας Ηλεκτρογαλβανισμένος μαλακός χάλυβας Ηλεκτρογαλβανισμένος μαλακός χάλυβας Ηλεκτρογαλβανισμένος μαλακός χάλυβας Ηλεκτρογαλβανισμένος μαλακός χάλυβας Ηλεκτρογαλβανισμένος μαλακός χάλυβας Ηλεκτρογαλβανισμένος μαλακός χάλυβας      
  Συμπιεστής Κινητήρας Τύπος Σπειροειδής Σπειροειδής Σπειροειδής Σπειροειδής Σπειροειδής Σπειροειδής Σπειροειδής      
    Ποσότητα 1 1 1 1 2 2 2      
  Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα 01 Διακόπτης υψηλής πίεσης, Ρύθμιση θερμοστάτη κατάθλιψης Διακόπτης υψηλής πίεσης, Ρύθμιση θερμοστάτη κατάθλιψης Διακόπτης υψηλής πίεσης, Ρύθμιση θερμοστάτη κατάθλιψης Διακόπτης υψηλής πίεσης, Ρύθμιση θερμοστάτη κατάθλιψης Διακόπτης υψηλής πίεσης, Ρύθμιση θερμοστάτη κατάθλιψης Διακόπτης υψηλής πίεσης, Ρύθμιση θερμοστάτη κατάθλιψης Διακόπτης υψηλής πίεσης, Ρύθμιση θερμοστάτη κατάθλιψης      
  Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Μέγ. °CWB 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
      Ελάχ. °CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
    Ψύξη Ελάχ. °CDB 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
      Μέγ. °CDB 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
  Ψυκτικό μέσο Φορτίο kg 4.3 5.2 6.0 6.0 5.0 5.8 9.4 9.6 13.5, 20.0 20.0
    Φορτίο TCO2Eq 7.6 9.2 10.6 10.6 8.9 10.3 16.7 17 23.9 35.5
    Κυκλώματα Ποσότητα 1 1 1 1 2 2 2      
    Condenser-=-Refrigerant-=-Gwp Θερμοεκτονωτική βαλβίδα Θερμοεκτονωτική βαλβίδα Θερμοεκτονωτική βαλβίδα Θερμοεκτονωτική βαλβίδα Θερμοεκτονωτική βαλβίδα Θερμοεκτονωτική βαλβίδα Θερμοεκτονωτική βαλβίδα      
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. Btu/h 69,000 (3) 77,000 (3) 102,000 (3) 122,000 (3) 160,000 (3) 230,000 (3) 255,000 (3) 299,500 (3) 349,000 (3) 431,000 (3)
  Ονομ. kW 20.222 (3) 22.566 (3) 29.893 (3) 35.755 (3) 46.891 (3) 67.406 (3) 74.733 (3) 87.78 (3) 102.290 (3) 126.314 (3)
Εξατμιστής Τεχνικά χαρακτηριστικά Εμβαδόν πρόσοψης               0.91    
  Εξωτερική στατική πίεση Pa 98 98 98 98 196 196 294 294 294 294
  Έλεγχος Εξαέρωση Ελεγκτής SLM Ελεγκτής SLM Ελεγκτής SLM Ελεγκτής SLM Σειριακός ελεγκτής Σειριακός ελεγκτής Σειριακός ελεγκτής      
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη m³/min 51 80 100 102 160 190 226 263.33 312 354
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 6.860 8.410 10.820 12.840 16.570 21.160 29.200 36.10 43.170 48.200
  Θέρμανση Ονομ. kW 6.600 7.540 9.810 11.490 15.710 20.300 26.220 32.10 41.670 46.800
Cop 2.44 2.51 2.38 2.28 2.64 2.63 2.31      
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
  Φάση 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~      
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (RLA) Ψύξη A 13.9 16.0 20.6 23.5 32.2 39.9 52.1 63.2 74.2 82.9
    Θέρμανση A 13.5 15.4 19.3 22.3 31.2 38.4 48.6 57.8 72.0 81.1
Σημειώσεις Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
  Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151.
  Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, 24°CWB, Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, 24°CWB, Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, 24°CWB, Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, 24°CWB, Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, 24°CWB, Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, 24°CWB, Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, 24°CWB, Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, 24°CWB, Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, 24°CWB, Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, 24°CWB, Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB
  Τα επίπεδα ηχητικής πίεσης είναι σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8615. Η μέτρηση έγινε σε απόσταση 1 m μπροστά και 1 m κάτω από τη μονάδα. Τα επίπεδα ηχητικής πίεσης είναι σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8615. Η μέτρηση έγινε σε απόσταση 1 m μπροστά και 1 m κάτω από τη μονάδα. Τα επίπεδα ηχητικής πίεσης είναι σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8615. Η μέτρηση έγινε σε απόσταση 1 m μπροστά και 1 m κάτω από τη μονάδα. Τα επίπεδα ηχητικής πίεσης είναι σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8615. Η μέτρηση έγινε σε απόσταση 1 m μπροστά και 1 m κάτω από τη μονάδα. Τα επίπεδα ηχητικής πίεσης είναι σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8615. Η μέτρηση έγινε σε απόσταση 1 m μπροστά και 1 m κάτω από τη μονάδα. Τα επίπεδα ηχητικής πίεσης είναι σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8615. Η μέτρηση έγινε σε απόσταση 1 m μπροστά και 1 m κάτω από τη μονάδα. Τα επίπεδα ηχητικής πίεσης είναι σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8615. Η μέτρηση έγινε σε απόσταση 1 m μπροστά και 1 m κάτω από τη μονάδα. Τα επίπεδα ηχητικής πίεσης είναι σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8615. Η μέτρηση έγινε σε απόσταση 1 m μπροστά και 1 m κάτω από τη μονάδα. Τα επίπεδα ηχητικής πίεσης είναι σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8615. Η μέτρηση έγινε σε απόσταση 1 m μπροστά και 1 m κάτω από τη μονάδα. Τα επίπεδα ηχητικής πίεσης είναι σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8615. Η μέτρηση έγινε σε απόσταση 1 m μπροστά και 1 m κάτω από τη μονάδα.
  Ο προσδιορισμός έγινε με βάση τον κύκλο ψύξης. Ο προσδιορισμός έγινε με βάση τον κύκλο ψύξης. Ο προσδιορισμός έγινε με βάση τον κύκλο ψύξης. Ο προσδιορισμός έγινε με βάση τον κύκλο ψύξης. Ο προσδιορισμός έγινε με βάση τον κύκλο ψύξης. Ο προσδιορισμός έγινε με βάση τον κύκλο ψύξης. Ο προσδιορισμός έγινε με βάση τον κύκλο ψύξης. Ο προσδιορισμός έγινε με βάση τον κύκλο ψύξης. Ο προσδιορισμός έγινε με βάση τον κύκλο ψύξης. Ο προσδιορισμός έγινε με βάση τον κύκλο ψύξης.
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
EER               2.18 2.34 2.27
COP               2.73 2.45 2.70
Εξατμιστής Έλεγχος Εξαέρωση                 Καναλάτη Καναλάτη Καναλάτη
    Λειτουργία                 Ενσύρματο Σειριακός ελεγκτής Σειριακός ελεγκτής
  Τεχνικά χαρακτηριστικά Σειρές Ποσότητα                 4    
Συμπυκνωτήρας Περίβλημα Χρώμα                 Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι
  Εναλλάκτης θερμότητας Σειρές Ποσότητα                 2    
  Συμπιεστής Κινητήρας Τύπος                 Σπειροειδής Σπειροειδής Σπειροειδής
  Ψυκτικό μέσο Τύπος                 R-407C R-407C R-407C
    GWP                 1,773.9 1,773.9 1,773.9
    Έλεγχος                 Θερμοεκτονωτική βαλβίδα Θερμοεκτονωτική βαλβίδα Θερμοεκτονωτική βαλβίδα
    Κυκλώματα Ποσότητα                 2 2 2
Τροφοδοσία ισχύος Φάση                 3N~ 3~ 3~
Συμπυκνωτήρας Περίβλημα Υλικό                   Ηλεκτρογαλβανισμένος μαλακός χάλυβας Ηλεκτρογαλβανισμένος μαλακός χάλυβας
  Συμπιεστής Ποσότητα                   2 2
  Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα 01                   Διακόπτης υψηλής πίεσης, Διάταξη ελέγχου αλληλουχίας φάσεων, Ρύθμιση θερμοστάτη κατάθλιψης Διακόπτης υψηλής πίεσης, Διάταξη ελέγχου αλληλουχίας φάσεων, Ρύθμιση θερμοστάτη κατάθλιψης
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα                   Y1 Y1