Πίνακας προδιαγραφών για RZQG-L(8)Y1

RZQG71L8Y1B RZQG100L8Y1B RZQG125L8Y1B RZQG140L7Y1B
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 990 1,430 1,430 1,430
    Πλάτος Mm 940 940 940 940
    Βάθος Mm 320 320 320 320
Weight Μονάδα kg 80.0 101.0 101.0 101.0
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 64.0 66.0 67.0 69.0
  Θέρμανση dBA 64.0 66.0 67.0 69.0
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 48 50 51 52
  Θέρμανση Ονομ. dBA 50 52 53 53
  Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Επίπεδο 1 dBA 43 45 45 45
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A R-410A R-410A R-410A
  Φορτίο kg 2.9 4.0 4.0 4.0
  Φορτίο TCO2Eq 6.05 8.35 8.35 8.35
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. Mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  Αερίου Εξ.Διάμ. Mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 50 75 75 75
    Σύστημα Ισοδύναμο m 70 90 90 90
      Χωρίς φορτίο m 30 30 30 30
  Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 30.0 30.0 30.0 30.0
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 0.5 0.5 0.5 0.5
Στάνταρτ εξαρτήματα Πλαστικός σφιγκτήρας 2 2 2 2
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 380-415 380-415 380-415 380-415
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 16 25 25 25
Σημειώσεις (1) - 3 με επαναπλήρωση (1) - 3 με επαναπλήρωση (1) - 3 με επαναπλήρωση (1) - 3 με επαναπλήρωση
  (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (3) - PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC (3) - PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC (3) - PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC (3) - PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC
  (4) - EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A (4) - EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A (4) - EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A (4) - EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A