Πίνακας προδιαγραφών για RZASG-MY1

RZASG100M7Y1B RZASG125M7Y1B RZASG140M7Y1B
Casing Χρώμα   Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_
  Material   Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 990 990 990
    Πλάτος mm 940 940 940
    Βάθος mm 320 320 320
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 1,170 1,170 1,170
    Πλάτος mm 1,015 1,015 1,015
    Βάθος mm 422 422 422
Βάρος Μονάδα kg 70 70 77
  Συσκευασμένη μονάδα kg 78 78 85
Συσκευασία Βάρος kg 9 9 9
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Τύπος   Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF
    Επεξεργασία   Αντιδιαβρωτική επεξεργασία (PE) Αντιδιαβρωτική επεξεργασία (PE) Αντιδιαβρωτική επεξεργασία (PE)
Fan Type   Ελικοειδής Ελικοειδής Ελικοειδής
  Κατεύθυνση εξόδου αέρα   Οριζόντια Οριζόντια Οριζόντια
  Ποσότητα   1 1 1
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/min 69 71 76
    Θέρμανση Ονομ. m³/min 82 82 82
      Μερικό m³/min   55 (1) 55 (1)
Κινητήρας ανεμιστήρα Ποσότητα   1 1 1
  Model   Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες
  Έξοδος W 200 200 200
  Μετάδοση κίνησης   Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης
Συμπιεστής Ποσότητα_   1 1 1
  Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -15 -15 -15
      Μέγ. °CDB 46 46 46
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB -15 -15 -15
      Μέγ. °CWB 15.5 15.5 15.5
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 70 71 73
  Θέρμανση dBA   71 (1) 73 (1)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 53 53 54
  Θέρμανση Ονομ. dBA 57 57 57
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32 R-32
  Φορτίο kg 2.60 2.60 2.90
  Φορτίο TCO2Eq 1.76 1.76 1.96
  Έλεγχος   Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική) Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική) Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική)
  GWP   675 675 675
  Κυκλώματα Ποσότητα   1 1 1
Ψυκτικό λάδι Type   FW68DA FW68DA FW68DA
  Φορτισμένος όγκος l 0.90 0.90 1.35
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Ποσότητα   1 1 1
    Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52 9.52
  Αερίου Ποσότητα   1 1 1
    Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. mm 15.9 15.9 15.9
  Συμπυκνωμάτων Ποσότητα   5 5 5
    Τύπος   Οπή Οπή Οπή
    Εξ.Διάμ. mm 26 26 26
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 5 5 5
      OU - IU m 50 50 50
    Σύστημα Ισοδύναμο m 70 70 70
      Χωρίς φορτίο m 30 30 30
  Additional refrigerant charge kg/m Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 30.0 30.0 30.0
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 0.5 0.5 0.5
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Μέθοδος απόψυξης Αναστροφής κύκλου Αναστροφής κύκλου Αναστροφής κύκλου
Έλεγχος απόψυξης Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος   Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
PED Category   Κατηγορία II Κατηγορία II Κατηγορία II
Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα 01   Διακόπτης υψηλής πίεσης Διακόπτης υψηλής πίεσης Διακόπτης υψηλής πίεσης
    02   Διακόπτης χαμηλής πίεσης Διακόπτης χαμηλής πίεσης Διακόπτης χαμηλής πίεσης
    03   Προστασία υπερφόρτωσης για τον κινητήρα του ανεμιστήρα Προστασία υπερφόρτωσης για τον κινητήρα του ανεμιστήρα Προστασία υπερφόρτωσης για τον κινητήρα του ανεμιστήρα
    04   Ασφάλεια Ασφάλεια Ασφάλεια
    05   Θερμική προστασία κινητήρα συμπιεστή Θερμική προστασία κινητήρα συμπιεστή Θερμική προστασία κινητήρα συμπιεστή
Στάνταρτ εξαρτήματα Πλαστικός σφιγκτήρας 2 2 2
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
  Ετικέτα ψυκτικού μέσου για τη ρύθμιση του αερίου F 1 1 1
  Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας 1 1 1
  Ενεργειακή σήμανση LOT10 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   Y1 Y1 Y1
  Φάση   3~ 3~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 380-415 380-415 380-415
  Εύρος τάσης Ελάχ. V 342 342 342
    Μέγ. V 457 457 457
Ρεύμα Zμέγ. Κατάλογος   Συμμορφώνεται με EN61000-3-11 Συμμορφώνεται με EN61000-3-11 Συμμορφώνεται με EN61000-3-11
  Ελάχιστη τιμή Ssc kVa Equipment complying with EN / IEC 61000-3-2, Βλ. σημείωση 3, Βλ. σημείωση 4 Equipment complying with EN / IEC 61000-3-2, Βλ. σημείωση 3, Βλ. σημείωση 4 Equipment complying with EN / IEC 61000-3-2, Βλ. σημείωση 3, Βλ. σημείωση 4
Wiring connections Για τροφοδοσία ισχύος Remark   Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας
  For connection with indoor Remark   Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας
Είσοδος τροφοδοσίας ισχύος See installation manual outdoor unit See installation manual outdoor unit See installation manual outdoor unit
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 16 16 16
Σημειώσεις (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21 (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21 (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21
  (2) - Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤ 75A ανά φάση. (2) - Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤ 75A ανά φάση. (2) - Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤ 75A ανά φάση.
  (3) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως (3) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως (3) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως
  (4) - Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 16A ανά φάση. (4) - Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 16A ανά φάση. (4) - Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 16A ανά φάση.