Πίνακας προδιαγραφών για RXS-L3

RXS20L3V1B RXS25L3V1B RXS35L3V1B
Casing Χρώμα   Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 550 550 550
    Πλάτος mm 765 765 765
    Βάθος mm 285 285 285
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 612 612 612
    Πλάτος mm 906 906 906
    Βάθος mm 364 364 364
Βάρος Μονάδα kg 34 34 34
  Συσκευασμένη μονάδα kg 37 37 37
Συμπιεστής Model   1YC23AWXDC 1YC23AWXDC 1YC23AWXDC
  Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
  Έξοδος W 600 600 600
Συσκευασία Βάρος kg 3 3 3
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 805 805 805
  Σειρές Ποσότητα   2 2 2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.4 1.4 1.4
  Στάδια Ποσότητα   24 24 24
  Τύπου σωλήνα   7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD
  Πτερύγιο Τύπος   Πτερύγια μπακλαβαδωτών περσίδων Πτερύγια μπακλαβαδωτών περσίδων Πτερύγια μπακλαβαδωτών περσίδων
Fan Type   Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 33.5 33.5 36.0
      Υψ. cfm 1,183 1,183 1,271
    Θέρμανση Υψ. m³/min 28.3 28.3 28.3
      Υψ. cfm 999 999 999
      Εξαιρετικά χαμηλές cfm 1,063 1,063 1,063
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min 30.1 30.1 30.1
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm 904 904 904
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min 25.6 25.6 25.6
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   ARW34W8P50DA ARW34W8P50DA ARW34W8P50DA
  Έξοδος W 50 50 50
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 860 860 920
      Εξαιρετικά χαμηλές rpm 780 780 780
    Θέρμανση Υψ. rpm 860 860 860
      Εξαιρετικά χαμηλές rpm 740 740 740
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -10 -10 -10
      Μέγ. °CDB 46 46 46
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB -15 -15 -15
      Μέγ. °CWB 18 18 18
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 59 59 61
  Θέρμανση dBA 58 59 61
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 46 46 48
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 43 43 44
  Θέρμανση Υψ. dBA 47 47 48
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 44 44 45
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A R-410A R-410A
  Φορτίο kg 1.0 1.0 1.2
  Φορτίο TCO2Eq 2.1 2.1 2.5
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 9.5
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18    
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 20 20 20
    Σύστημα Χωρίς φορτίο m 10 10 10
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15 15 15
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος   Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
Ψυκτικό λάδι Φορτισμένος όγκος l 0.375 0.375 0.375
  Type   FVC50K FVC50K FVC50K
Στάνταρτ εξαρτήματα Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
  Ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού 1 1 1
  Πολύγλωσσες ετικέτες των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V1 V1 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (RLA) Ψύξη A 2.42 (1), 2.31 (2), 2.22 (3)    
    Θέρμανση A 2.61 (1), 2.52 (2), 2.43 (3)    
  Ρεύμα εκκίν. Ψύξη A 2.4 3.3 4.3
    Θέρμανση A 2.4 3.3 4.3
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 10    
Σημειώσεις (1) - 220V    
  (2) - 230V    
  (3) - 240V    
Notes_Description   1 1