RXP20L5V1B RXP20L2V1B RXP25L5V1B RXP25L2V1B RXP35L5V1B RXP35L2V1B RXP50L2V1B RXP60L2V1B RXP71L2V1B
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 550 550 550 550 550 550 734 734 734
    Πλάτος mm 658 658 658 658 658 658 870 870 870
    Βάθος mm 275 275 275 275 275 275 373 373 373
Βάρος Μονάδα kg 26 28 26 28 28 28 46.0 50.0 50.0
Συμπιεστής Type   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB   -10   -10   -10 -10 -10 -10
      Μέγ. °CDB   46   46   46 46 46 46
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB   -15   -15   -15 -15 -15 -15
      Μέγ. °CWB   18   18   18 18 18 18
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 60 60 60 60 62 62 61 63 66
  Θέρμανση dBA 61 61 61 61 62 62 61 63 65
Στάθμη ηχ. πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 46 46 46 46 48 48      
    Ονομ. dBA             47 49 52
  Θέρμανση Υψ. dBA 47 47 47 47 48 48      
    Ονομ. dBA             49 49 52
Ψυκτικό μέσο Type   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Φορτίο kg 0.65 0.70 0.65 0.70 0.70 0.70 0.90 1.15 1.15
  Φορτίο TCO2Eq 0.44 0.48 0.44 0.48 0.48 0.48 0.61 0.78 0.78
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675 675 675
Συνδέσεις σωληνώσεων Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 12 12 12 12 12 12 20 20 20
Στάνταρτ εξαρτήματα Εξάρτημα 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Εξάρτημα 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Εξάρτημα 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Εξάρτημα 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Εξάρτημα 1 1 1 1 1 1 6 6 6
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Στάνταρτ εξαρτήματα Εξάρτημα             3 3 3