RXP20L2V1B RXP25L2V1B RXP35L2V1B
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 550 550 550
    Πλάτος mm 658 658 658
    Βάθος mm 275 275 275
Βάρος Μονάδα kg 28 28 28
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -10 -10 -10
      Μέγ. °CDB 46 46 46
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB -15 -15 -15
      Μέγ. °CWB 18 18 18
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 60 60 62
  Θέρμανση dBA 61 61 62
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 46 46 48
  Θέρμανση Υψ. dBA 47 47 48
Ψυκτικό μέσο Type   R-32 R-32 R-32
  Φορτίο kg 0.70 0.70 0.70
  Φορτίο TCO2Eq 0.48 0.48 0.48
  GWP   675.0 675.0 675.0
Συνδέσεις σωληνώσεων Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 12 12 12
Στάνταρτ εξαρτήματα Εξάρτημα 1 1 1
  Εξάρτημα 1 1 1
  Εξάρτημα 1 1 1
  Εξάρτημα 1 1 1
  Εξάρτημα 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Voltage V 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου