Πίνακας προδιαγραφών για RXN-L

RXN25LV1B RXN35LV1B RXN50LV1B RXN60LV1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 46 48 51 51
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA   62    
Ψυκτικό μέσο Φορτίο TCO2Eq 1.5 2.1 3 3.1
  Φορτίο kg 0.74 1.00 1.45 1.50
  Refrigerant-=-Gwp R-410A R-410A R-410A R-410A
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 775 775 990 990
    Ύψος mm 580 580 793 793
    Βάθος mm 355 355 415 415
  Μονάδα Πλάτος mm 658 658 855 855
    Βάθος mm 289 289 328 328
    Ύψος mm 550 550 753 753
Συμπιεστής Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. W 706 893 1,396 1,585
    Ψύξη Ονομ. W 711 918 1,543 1,745
  Ποσότητα λαδιού cm³ 375 375 450 450
  Ρεύμα λειτουργίας Θέρμανση Ονομ. A 3.83 4.85 5.86 6.80
    Ψύξη Ονομ. A 3.89 4.31 5.68 7.58
  Τύπος Daphne FVC50K (Λάδι αιθέρα) Daphne FVC50K (Λάδι αιθέρα) Daphne FVC50K (Λάδι αιθέρα) Daphne FVC50K (Λάδι αιθέρα)
Casing Χρώμα Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος W 23 23 66 66
  Βαθμός μόνωσης 23 23 23 23
Βάρος Μονάδα kg 28 30 49 49
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Μέγ. °CDB 46 46 46 46
      Ελάχ. °CDB 10 10 -10 -10
  Θέρμανση Περιβάλλον Μέγ. °CWB 18 18 18 18
      Ελάχ. °CWB -15 -15 -15 -15
Fan Ρεύμα λειτουργίας Ψύξη Στάνταρ A 0.26 0.26 0.53 0.53
    Θέρμανση Στάνταρ A 0.26 0.26 0.53 0.53
  Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Ονομ. cfm 940 810 1,842 1,842
      Ονομ. m³/min 26.64 22.98 52.14 52.14
    Ψύξη Ονομ. m³/min 26.62 22.93 52.17 52.17
      Ονομ. cfm 940 810 1,842 1,842
  Type Απευθείας έλικα Απευθείας έλικα Απευθείας έλικα Απευθείας έλικα
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Τύπος Αλουμίνιο (οντουλέ). Αλουμίνιο (οντουλέ). Αλουμίνιο (οντουλέ) Αλουμίνιο (οντουλέ)
  Σειρές Ποσότητα 1 1 2 2
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.33 0.33 0.62 0.62
  Διάμετρος αγωγού mm 7 7 7 7
  Tube material Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή με εσωτερική αυλάκωση Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή με εσωτερική αυλάκωση Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή με εσωτερική αυλάκωση Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή με εσωτερική αυλάκωση
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
    Τύπος Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52 12.70 15.90
    Τύπος Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
  Φάση 1~ 1~ 1~ 1~
Σημειώσεις Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου