RXB20C5V1B RXB20C5V1B9 RXB25C5V1B RXB25C5V1B9 RXB35C5V1B RXB35C5V1B9 RXB50CV1B RXB60CV1B RXB20C2V1B (Αρχειοθετημένα) RXB25C2V1B (Αρχειοθετημένα) RXB35C2V1B (Αρχειοθετημένα)
Περίβλημα Colour   Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 550 550 550 550 550 550 753 753 550 550 550
    Πλάτος mm 658 658 658 658 658 658 855 855 658 658 658
    Βάθος mm 275 275 275 275 275 275 328 328 275 275 275
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 616 616 616 616 616 616 793 793 616 616 616
    Πλάτος mm 790 790 790 790 790 790 990 990 790 790 790
    Βάθος mm 360 360 360 360 360 360 415 415 360 360 360
Βάρος Μονάδα kg 28 28 28 28 30 30 44 44 28 28 30
  Συσκευασμένη μονάδα kg 31 31 31 31 33 33     31 31 33
Συμπιεστής Model   1YC23AUXDC 1YC23AUXDC 1YC23AUXDC 1YC23AUXDC 1YC23AUXDC 1YC23AUXDC     1YC23AUXDC 1YC23AUXDC 1YC23AUXDC
  Type   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing. Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing. Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
  Έξοδος W 750 750 750 750 750 750     750 750 750
  Τύπος λαδιού             Daphne FVC50K (Λάδι αιθέρα) Daphne FVC50K (Λάδι αιθέρα)      
Συσκευασία Βάρος kg 3 3 3 3 3 3     3 3 3
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 670 670 670 670 647 647     670 670 647
  Σειρές Ποσότητα   1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4     1.4 1.4 1.4
  Εμβαδόν πρόσοψης             0.62 0.62      
  Στάδια Ποσότητα   24 24 24 24 24 24     24 24 24
  Τύπου σωλήνα   Hi-XA (7) Hi-XA (7) Hi-XA (7) Hi-XA (7) Hi-XA (7) Hi-XA (7)     Hi-XA (7) Hi-XA (7) Hi-XA (7)
  Tube material             Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή με εσωτερική αυλάκωση Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή με εσωτερική αυλάκωση      
  Διάμετρος αγωγού mm             7 7      
  Πτερύγιο Τύπος   Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Αλουμίνιο (οντουλέ) Αλουμίνιο (οντουλέ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ)
Ανεμιστήρας Τύπος   Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 29.2 29.2 29.2 29.2 27.6 27.6     29.2 29.2 27.6
      Υψ. cfm 1,030 1,030 1,030 1,030 975 975     1,030 1,030 975
      Ονομ. m³/min             50.88 50.88      
      Ονομ. cfm             1,796 1,796      
    Θέρμανση Υψ. m³/min 26.2 26.2 26.2 26.2 24.5 24.5     26.2 26.2 24.5
      Υψ. cfm 927 927 927 927 865 865     927 927 865
      Ονομ. m³/min             50.88 50.88      
      Ονομ. cfm             1,796 1,796      
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   D50Q-28 D50Q-28 D50Q-28 D50Q-28 D50Q-28 D50Q-28 Επαγωγικός Επαγωγικός D50Q-28 D50Q-28 D50Q-28
  Δείκτης προστασίας             23 23      
  Βαθμός μόνωσης             F F      
  Πόλοι             8 8      
  Έξοδος W 50 50 50 50 50 50 61 61 50 50 50
  Μετάδοση κίνησης             Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης      
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 840 840 840 840 840 840     840 840 840
      Χαμηλή rpm 720 720 720 720 720 720     720 720 720
    Θέρμανση Υψ. rpm 840 840 840 840 840 840     840 840 840
      Χαμηλή rpm 720 720 720 720 720 720     720 720 720
  Ρεύμα λειτουργίας Ψύξη Στάνταρ A             0.77 0.77      
    Θέρμανση Στάνταρ A             0.77 0.77      
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Μέγ. °CDB 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Μέγ. °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 60 60 60 60 62 62 64 65 60 60 62
  Θέρμανση dBA 61 61 61 61 62 62     61 61 62
Στάθμη ηχ. πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 46 46 46 46 48 48     46 46 48
    Ονομ. dBA             51 51      
  Θέρμανση Υψ. dBA 47 47 47 47 48 48     47 47 48
    Ονομ. dBA             51 51      
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Φορτίο kg 0.74 0.74 0.74 0.74 1.0 1.0 1.45 1.45 0.74 0.74 1.0
  Φορτίο TCO2Eq 1.5 1.5 1.5 1.5 2.1 2.1 3.0 3.0 1.5 1.5 2.1
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Τύπος             Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα      
    Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Τύπος             Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα      
    Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.70 15.90 9.5 9.5 9.5
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18 18 18 18 18 18     18 18 18
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m             30 30      
    Σύστημα Χωρίς φορτίο m             7.5 7.5      
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου     Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Έλεγχος απόδοσης Method   Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
Ψυκτικό λάδι Φορτισμένος όγκος l 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375     0.375 0.375 0.375
  Τύπος   FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K     FVC50K FVC50K FVC50K
Στάνταρτ εξαρτήματα Τάπα αποχέτευσης (μόνο μοντέλα αντλιών θερμότητας) 1 1 1 1 1 1     1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1     1 1 1
  Ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού 1 1 1 1 1 1     1 1 1
  Πολύγλωσσες ετικέτες των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 1 1 1 1 1 1     1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Current Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (RLA) Ψύξη A 2.34 2.34 3.69 3.69 5.34 5.34     2.34 3.69 5.34
    Θέρμανση A 2.82 2.82 3.05 3.05 4.52 4.52     2.82 3.05 4.52
  Ρεύμα εκκίν. Ψύξη A 3.0 3.0 3.7 3.7 5.2 5.2     3.0 3.7 5.2
    Θέρμανση A 3.0 3.0 3.7 3.7 5.2 5.2     3.0 3.7 5.2
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 16 16 16 16 16 16     16 16 16
Σημειώσεις SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα     SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου     Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Notes_Description             Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου