Πίνακας προδιαγραφών για RXB-C

RXB20C5V1B RXB20C5V1B9 RXB25C5V1B RXB25C5V1B9 RXB35C5V1B RXB35C5V1B9 RXB50CV1B RXB60CV1B RXB20C2V1B (Αρχειοθετημένα) RXB25C2V1B (Αρχειοθετημένα) RXB35C2V1B (Αρχειοθετημένα)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 550 550 550 550 550 550 753 753 550 550 550
    Πλάτος mm 658 658 658 658 658 658 855 855 658 658 658
    Βάθος mm 275 275 275 275 275 275 328 328 275 275 275
Βάρος Μονάδα kg 28 28 28 28 30 30 44 44 28 28 30
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing. Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing. Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Μέγ. °CDB 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Μέγ. °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 60 60 60 60 62 62 64 65 60 60 62
  Θέρμανση dBA 61 61 61 61 62 62     61 61 62
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 46 46 46 46 48 48     46 46 48
    Ονομ. dBA             51 51      
  Θέρμανση Υψ. dBA 47 47 47 47 48 48     47 47 48
    Ονομ. dBA             51 51      
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Φορτίο kg 0.74 0.74 0.74 0.74 1.0 1.0 1.45 1.45 0.74 0.74 1.0
  Φορτίο TCO2Eq 1.5 1.5 1.5 1.5 2.1 2.1 3.0 3.0 1.5 1.5 2.1
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Στάνταρτ εξαρτήματα Τάπα αποχέτευσης (μόνο μοντέλα αντλιών θερμότητας) 1 1 1 1 1 1     1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1     1 1 1
  Ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού 1 1 1 1 1 1     1 1 1
  Πολύγλωσσες ετικέτες των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 1 1 1 1 1 1     1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα     SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου     Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Notes_Description             Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου