Πίνακας προδιαγραφών για RX-K

RX20K5V1B RX20K2V1B RX20K5V1B9 RX25K5V1B RX25K2V1B RX25K5V1B9 RX35K5V1B RX35K2V1B RX35K5V1B9 RX50KV1B RX50K2V1B RX60KV1B RX60K2V1B RX71KV1B RX71K2V1B
Casing Χρώμα   Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 550 550 550 550 550 550 550 550 550 735 734 735 734 735 734
    Πλάτος mm 658 658 658 658 658 658 658 658 658 870 870 870 870 870 870
    Βάθος mm 275 275 275 275 275 275 275 275 275 320 373 320 373 320 373
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 616 616 616 616 616 616 616 616 616 810 820 810 820 810 820
    Πλάτος mm 790 790 790 790 790 790 790 790 790 1,055 1,050 1,055 1,050 1,055 1,050
    Βάθος mm 360 360 360 360 360 360 360 360 360 444 480 444 480 444 480
Βάρος Μονάδα kg 28 28 28 28 28 28 28 28 28 44 46.0 49 49.0 49 49.0
  Συσκευασμένη μονάδα kg 31 31 31 31 31 31 31 31 31 48 50.0 53 53.0 53 53.0
Συμπιεστής Model   1YC23AUXDC 1YC23AUXDC 1YC23AUXDC 1YC23AUXDC 1YC23AUXDC 1YC23AUXDC 1YC23AUXDC 1YC23AUXDC 1YC23AUXDC 2YC36PXD 2YC36BXD#C 2YC36PXD 2YC36BXD#C 2YC36PXD 2YC36BXD#C
  Ποσότητα λαδιού cm³                     636   636   636
  Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
  Έξοδος W 750 750 750 750 750 750 750 750 750 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
  Τύπος λαδιού                     Daphne FVC50K   Daphne FVC50K   Daphne FVC50K
Συσκευασία Βάρος kg 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4.0 4 4.0 4 4.0
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 670 670 670 670 670 670 647 647 647 943 943 920 920 920 920
  Σειρές Ποσότητα   1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.40 1.4 1.40 1.4 1.40
  Στάδια Ποσότητα   24 24 24 24 24 24 24 24 24 32 32 32 32 32 32
  Διελεύσεις Quantity                     2.2   2.2   2.2
  Τύπου σωλήνα   Hi-XA (7) Hi-XA (7) Hi-XA (7) Hi-XA (7) Hi-XA (7) Hi-XA (7) Hi-XA (7) Hi-XA (7) Hi-XA (7) 7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD
  Πτερύγιο Τύπος   Πτερύγια μπακλαβαδωτών περσίδων Πτερύγια μπακλαβαδωτών περσίδων Πτερύγια μπακλαβαδωτών περσίδων Πτερύγια μπακλαβαδωτών περσίδων Πτερύγια μπακλαβαδωτών περσίδων Πτερύγια μπακλαβαδωτών περσίδων Πτερύγια μπακλαβαδωτών περσίδων Πτερύγια μπακλαβαδωτών περσίδων Πτερύγια μπακλαβαδωτών περσίδων Πτερύγια μπακλαβαδωτών περσίδων Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Πτερύγια μπακλαβαδωτών περσίδων Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ)
Fan Type   Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ελικοειδής Ανεμιστήρας έλικας
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 27.6 27.6 27.6 63.8   62.7   62.7  
      Υψ. cfm 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 975 975 975 2,253   2,214   2,214  
      Ονομ. m³/min                     43.2   47.8   47.8
      Ονομ. cfm                     1,527   1,689   1,689
    Θέρμανση Υψ. m³/min 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 24.5 24.5 24.5 58.0   57.9   57.9  
      Υψ. cfm 927 927 927 927 927 927 865 865 865 2,048   2,045   2,045  
      Ονομ. m³/min                     43.2   45.3   45.3
      Ονομ. cfm                     1,527   1,600   1,600
      Εξαιρετικά χαμηλές cfm                   1,812          
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min                   51.3          
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm                   1,812          
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min                   51.3          
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   D50Q-28 D50Q-28 D50Q-28 D50Q-28 D50Q-28 D50Q-28 D50Q-28 D50Q-28 D50Q-28 D90B-37 D90B-37 D90B-37 D90B-37 D90B-37 D90B-37
  Έξοδος W 50 50 50 50 50 50 50 50 50 58 58 58 58 58 58
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 840 840 840 840 840 840 840 840 840 710 780 710 840 710 840
      Ονομ. rpm                     710   780   780
      Χαμηλή rpm 720 720 720 720 720 720 720 720 720 630 710 630 780 630 780
    Θέρμανση Υψ. rpm 840 840 840 840 840 840 840 840 840 710 710 780 740 780 740
      Ονομ. rpm                     710   740   740
      Χαμηλή rpm 720 720 720 720 720 720 720 720 720 630 710 680 740 680 740
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10   -10      
      Μέγ. °CDB 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46   46      
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15   -15      
      Μέγ. °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18   18      
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 60 60 60 60 60 60 62 62 62 61 60 63 63 66 66
  Θέρμανση dBA 61 61 61 61 61 61 62 62 62 62 62 63 63 66 65
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 46 46 46 46 46 46 48 48 48 47   49   52  
    Ονομ. dBA                     47   49   52
  Θέρμανση Υψ. dBA 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48   49   52  
    Ονομ. dBA                     48   49   52
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Φορτίο kg 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 1.0 1.0 1.0 1.13 1.13 1.45 1.45 1.45 1.45
  Φορτίο TCO2Eq 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.1 2.1 2.1 2.4 2.36 3.0 3.03 3.0 3.03
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6,4 6.35 6,4 6.35 6,4
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.70 12.7 12.70 12.7 12.70
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 16 16 16 16 16
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 15 15 15 15 15 15 15 15 15 30 30.0 30 30.0 30 30.0
    Σύστημα Χωρίς φορτίο m 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   10      
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 20 20.0 20 20.0 20 20.0
  Θερμομόνωση                   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος   Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Μεταβλητή (inverter) Με σύστημα Inverter Μεταβλητή (inverter)   Μεταβλητή (inverter)
Ψυκτικό λάδι Φορτισμένος όγκος l 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.636   0.636   0.636  
  Type   FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K   FVC50K   FVC50K  
Στάνταρτ εξαρτήματα Τάπα αποχέτευσης (μόνο μοντέλα αντλιών θερμότητας) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Πολύγλωσσες ετικέτες των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1   V1   V1  
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (RLA) Ψύξη A                   6.11   7.21   11.67  
    Θέρμανση A                   6.90   8.56   10.95  
  Ρεύμα εκκίν. Ψύξη A 3.0 3.0 3.0 3.7 3.7 3.7 5.2 5.2 5.2 7.00   9.9   9.9  
    Θέρμανση A 3.0 3.0 3.0 3.7 3.7 3.7 5.2 5.2 5.2 7.00   9.9   9.9  
Wiring connections Για τροφοδοσία ισχύος Quantity                     3   3   3
    Remark                     Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης   Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης   Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης
  For connection with indoor Ποσότητα                     4   4   4
    Remark                     Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης   Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης   Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20.0   20.0      
Σημειώσεις Εύρος λειτ. σε συνδ. με FTX-J3: ελάχ. 10°CDB ~ μέγ. 46°CDB Εύρος λειτ. σε συνδ. με FTX-J3: ελάχ. 10°CDB ~ μέγ. 46°CDB Εύρος λειτ. σε συνδ. με FTX-J3: ελάχ. 10°CDB ~ μέγ. 46°CDB Εύρος λειτ. σε συνδ. με FTX-J3: ελάχ. 10°CDB ~ μέγ. 46°CDB Εύρος λειτ. σε συνδ. με FTX-J3: ελάχ. 10°CDB ~ μέγ. 46°CDB Εύρος λειτ. σε συνδ. με FTX-J3: ελάχ. 10°CDB ~ μέγ. 46°CDB Εύρος λειτ. σε συνδ. με FTX-J3: ελάχ. 10°CDB ~ μέγ. 46°CDB Εύρος λειτ. σε συνδ. με FTX-J3: ελάχ. 10°CDB ~ μέγ. 46°CDB Εύρος λειτ. σε συνδ. με FTX-J3: ελάχ. 10°CDB ~ μέγ. 46°CDB SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας   Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά   Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
Στάνταρτ εξαρτήματα Πώμα εξόδου συμπυκνωμάτων                   9 9 9 9 9 9
Σημειώσεις                     Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου   Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου   Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Notes_Description                       Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου