Πίνακας προδιαγραφών για RX-GV

RX20GV1B RX25GV1B RX35GV1B RX50G3V1B RX50G2V1B RX60G3V1B RX60G2V1B RX71GV1B9 RX71GV1B
Στάθμη ηχ. πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 47 47 48 48 48 49 49 52 52
    Χαμηλή dBA       45 45 46 46 49 49
  Ψύξη Χαμηλή dBA       44 44 46 46 49 49
    Υψ. dBA 46 46 48 47 47 49 49 52 52
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ψυκτικό μέσο Φορτίο TCO2Eq 1.5 1.5 2.1 3.1 3.1 3.1 3.1 4.8 4.8
  Φορτίο kg 0.74 0.74 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 2.3 2.3
  Refrigerant-=-Gwp R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος W 33.00 33.00 33.00 53.00 53.00 53.00 53.00 66.00 66.00
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 860 860 860 780 780 810 810 860 860
      Χαμηλή rpm 720 720 720 670 670 680 680 730 730
    Θέρμανση Υψ. rpm 860 860 860 720 720 740 740 730 730
      Χαμηλή rpm 350 350 350 670 670 680 680 730 730
  Ποσότητα KFD-280-33-8A KFD-280-33-8A KFD-280-33-8A KFD-380-50-8C KFD-380-50-8C KFD-380-50-8C KFD-380-50-8C KFD-280-66-8A KFD-280-66-8A
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Μέγ. °CDB 46 46 46 46 46 46 46 46 46
      Ελάχ. °CDB 10 10 10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
  Θέρμανση Περιβάλλον Μέγ. °CWB 20 20 20 18 18 18 18 18 18
      Ελάχ. °CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Τύπος Πτερύγια μπακλαβαδωτών περσίδων Πτερύγια μπακλαβαδωτών περσίδων Πτερύγια μπακλαβαδωτών περσίδων Πτερύγια μπακλαβαδωτών περσίδων Πτερύγια μπακλαβαδωτών περσίδων Πτερύγια μπακλαβαδωτών περσίδων Πτερύγια μπακλαβαδωτών περσίδων Πτερύγια μπακλαβαδωτών περσίδων Πτερύγια μπακλαβαδωτών περσίδων
  Σειρές Ποσότητα 1 1 2 2 2 2 2 2 2
  Μήκος mm 670 670 647 845 845 845 845 857 857
  Βήμα πτερυγίου mm 1.4 1.4 1.4 1.8 1.8 1.8 1.8 1.4 1.4
  Στάδια Ποσότητα 24 24 24 32 32 32 32 34 34
  Τύπου σωλήνα Hi-XA (7) Hi-XA (7) Hi-XA (7) Hi-XA (8) Hi-XA (8) Hi-XA (8) Hi-XA (8) Hi-XA (8) Hi-XA (8)
Συνδέσεις σωληνώσεων Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 15 15 15 30 30 30 30 30 30
    Σύστημα Χωρίς φορτίο m       10 10 10 10 10 10
  Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35            
    Ποσότητα 1 1 1            
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52 9.52            
    Ποσότητα 1 1 1            
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18 18 18            
    Ποσότητα 1 1 1            
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 12 12 12 20 20 20 20 20 20
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0.020 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0.020 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0.020 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0.020 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0.020 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0.020 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου            
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 60 60 62 63 61 63 63 65 66
  Θέρμανση dBA       64          
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 788 788 788 960 960 960 960 925 925
    Ύψος mm 616 616 616 797 797 797 797 900 900
    Βάθος mm 359 359 359 390 390 390 390 390 390
  Μονάδα Πλάτος mm 658 658 658 825 825 825 825 900 900
    Βάθος mm 275 275 275 300 300 300 300 320 320
    Ύψος mm 550 550 550 735 735 735 735 770 770
Συμπιεστής Έξοδος W 750 750 750 1,100 1,100 1,100 1,100 1,920 1,920
  Ποσότητα_ 1YC23AEXDA 1YC23AEXDA 1YC23AEXDA 2YC36BXD#C 2YC36BXD#C 2YC36BXD#C 2YC36BXD#C 2YC63BXD#A 2YC63BXD#A
Περίβλημα Colour Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 31 31 34 53 53 53 53 79 79
  Μονάδα kg 28 28 30 48 48 48 48 71 71
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Χαμηλή cfm       1,472 1,472 1,497 1,497 1,624 1,624
      Υψ. m³/min       45.0 45.0 46.3 46.3 46.0 46.0
      Χαμηλή m³/min       41.7 41.7 42.4 42.4 46.0 46.0
      Ονομ. cfm 927 927 865            
      Υψ. cfm       1,589 1,589 1,635 1,635 1,624 1,624
      Ονομ. m³/min 26.2 26.2 24.5            
    Ψύξη Χαμηλή m³/min       41.7 41.7 42.4 42.4 46.0 46.0
      Ονομ. m³/min 29.2 29.2 27.6 48.9   50.9   54.5  
      Χαμηλή cfm       1,472 1,472 1,497 1,497 1,624 1,624
      Ονομ. cfm 1,030 1,030 975 1,727   1,797   1,924  
      Υψ. m³/min       48.9 48.9 50.9 50.9 54.5 54.5
      Υψ. cfm       1,727 1,727 1,797 1,797 1,924 1,924
  Ποσότητα Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
Ψυκτικό λάδι Φορτισμένος όγκος l 0.375 0.375 0.375 0.65 0.65 0.65 0.65 0.75 0.75
  Τύπος FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K
Συνδέσεις καλωδιώσεων For connection with indoor Ποσότητα Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης
  Για τροφοδοσία ισχύος Quantity 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A       20 20 20 20 20 20
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
  Φάση 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Current Ρεύμα εκκίν. Ψύξη A 2.7 3.7 5 7.4 7.4 9.4 9.4    
    Θέρμανση A       7.4 7.4 9.4 9.4    
  Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (RLA) Ψύξη A 2.52 3.52 4.82 7.04 (2), 6.75 (3), 6.45 (4) 7.04 (2), 6.75 (3), 6.45 (4) 9.01 (2), 8.62 (3), 8.23 (4) 9.01 (2), 8.62 (3), 8.23 (4) 10.59 (2), 10.20 (3), 9.71 (4) 10.59 (2), 10.20 (3), 9.71 (4)
    Θέρμανση A 2.82 3.32 4.42 7.23 (2), 6.94 (3), 6.64 (4) 7.23 (2), 6.94 (3), 6.64 (4) 9.19 (2), 8.80 (3), 8.41 (4) 9.19 (2), 8.80 (3), 8.41 (4) 11.42 (2), 10.93 (3), 10.44 (4) 11.42 (2), 10.93 (3), 10.44 (4)
Σημειώσεις Notes-=-Description Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου            
Έλεγχος απόδοσης Method       Με σύστημα Inverter   Με σύστημα Inverter   Με σύστημα Inverter  
Σημειώσεις       SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα
        220V 220V 220V 220V 220V 220V
        230V 230V 230V 230V 230V 230V
        240V 240V 240V 240V 240V 240V
        Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου