Πίνακας προδιαγραφών για RTSQ-PA

RTSQ8PAY1 RTSQ10PAY1 RTSQ12PAY1 RTSQ14PAY1 RTSQ16PAY1
Συμπιεστής 3 Εκτόπισης εμβόλου m³/ώρα       10.53 10.53
  Έξοδος W       4,500 4,500
  Ταχύτητα rpm       2,900 2,900
Ψυκτικό μέσο Φορτίο TCO2Eq 19.6 21.9 22.8 24.4 24.4
  Φορτίο kg 9.4 10.5 10.9 11.7 11.7
  Refrigerant-=-Refrigerant control 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Συμπιεστής 2 Εκτόπισης εμβόλου m³/ώρα   10.53 10.53 10.53 10.53
  Ταχύτητα rpm   2,900 2,900 2,900 2,900
  Έξοδος W   4,500 4,500 4,500 4,500
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος W 750 750 750 350 750
  Fan motor-=-Fan motor drive Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Μέγ. °CDB 43 43 43 43 43
    Ελάχ. °CDB -5 -5 -5 -5 -5
  Θέρμανση Μέγ. °CWB 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
    Ελάχ. °CWB -25 -25 -25 -25 -25
Εναλλάκτης θερμότητας Heat exchanger-=-Heat exchanger type Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων
Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα 01 Προστασία υπερφόρτωσης συστήματος inverter Προστασία υπερφόρτωσης συστήματος inverter Προστασία υπερφόρτωσης συστήματος inverter Προστασία υπερφόρτωσης συστήματος inverter Προστασία υπερφόρτωσης συστήματος inverter
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 930 930 930 1,240 1,240
    Βάθος mm 765 765 765 765 765
    Ύψος mm 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
Συμπιεστής Compressor-=-Compressor quantity Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής
  Έξοδος W 4,700 2,200 3,500 1,900 3,200
  Ταχύτητα rpm 7,980 6,300 6,300 6,300 6,300
  Εκτόπισης εμβόλου m³/ώρα 16.9 13.72 13.72 13.72 13.72
  Compressor-=-Compressor starting method Ήπια εκκίνηση Ήπια εκκίνηση Ήπια εκκίνηση Ήπια εκκίνηση Ήπια εκκίνηση
Κινητήρας ανεμιστήρα 2 Έξοδος W       350 750
Casing Χρώμα Κρεμ (Κωδικός Munsell: 5Y7.5/1) Κρεμ (Κωδικός Munsell: 5Y7.5/1) Κρεμ (Κωδικός Munsell: 5Y7.5/1) Κρεμ (Κωδικός Munsell: 5Y7.5/1) Κρεμ (Κωδικός Munsell: 5Y7.5/1)
Βάρος Μονάδα kg 205 257 257 338 344
Fan Εξωτερική στατική πίεση Μέγ. Pa 78 78 78 78 78
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/min 185 185 200 233 239
  Fan-=-Fan quantity 1 1 1 2 2
  Fan-=-Fan type Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
Ρεύμα - 50Hz Ρεύμα εκκίνησης (MSC) A   74 75 84 85
  Ελάχιστα αμπέρ κυκλώματος (MCA) A 18.5 21.6 22.7 31.5 32.5
  Συνολικά αμπέρ υπερέντασης (TOCA) A 16.5 31.5 31.5 46.4 48.3
  Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 25 25 25 35 40
  Αμπέρ πλήρους φορτίου (FLA) Κινητήρας ανεμιστήρα 2 A       0.6 0.7
    Κινητήρας ανεμιστήρα A 0.7 0.9 0.9 0.6 0.7
Εύρος τάσης Ελάχ. % -10 -10 -10 -10 -10
  Μέγ. % 10 10 10 10 10
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50
  Τάση V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
  Φάση 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Συμπιεστής 1 Ψύξη A 8.2 4.5 6.2 3.4 6.1
    Συμπιεστής 3 Ψύξη A       7.5 7.6
    Συμπιεστής 2 Ψύξη A   6.8 6.7 7.5 7.6
Σημειώσεις Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB
  Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης. Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης. Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης. Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης. Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.
  Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή.
  Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.
  Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.
  Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA
  Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Συμπιεστής 2 Compressor 2-=-Compressor 2 type   Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής
  Compressor 2-=-Compressor 2 starting method   Ήπια εκκίνηση Ήπια εκκίνηση Ήπια εκκίνηση Ήπια εκκίνηση
Συμπιεστής 3 Compressor 3-=-Compressor 3 type       Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής
  Compressor 3-=-Compressor 3 starting method       Ήπια εκκίνηση Ήπια εκκίνηση
Κινητήρας ανεμιστήρα 2 Fan motor 2-=-Fan motor 2 drive       Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης