Πίνακας προδιαγραφών για RQCEQ-P3

RQCEQ280PY13 RQCEQ460PY13 RQCEQ500PY13 RQCEQ540PY13 RQCEQ712PY13 RQCEQ744PY13 RQCEQ816PY13 RQCEQ360PY13 (Αρχειοθετημένα) RQCEQ636PY13 (Αρχειοθετημένα) RQCEQ848PY13 (Αρχειοθετημένα)
Σύστημα Στοιχείο εξωτερικής μονάδας 1   RQEQ140P3 RQEQ140P3 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ140P3 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ212P3
  Στοιχείο εξωτερικής μονάδας 2   RQEQ140P3 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ180P3 RQEQ180P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ212P3
  Στοιχείο εξωτερικής μονάδας 3   RQEQ180P3 RQEQ180P3 RQEQ180P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ212P3   RQEQ212P3 RQEQ212P3
  Εξωτερική μονάδα 4         RQEQ212P3 RQEQ212P3 RQEQ212P3     RQEQ212P3
Recommended combination 4 x FXMQ63P7VEB 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB 4 x FXSQ32A2VEB + 8 x FXSQ40A2VEB 12 x FXSQ40A2VEB 4 x FXSQ32A2VEB + 9 x FXSQ40A2VEB + 3 x FXSQ50A2VEB 4 x FXSQ32A2VEB + 6 x FXSQ40A2VEB + 6 x FXSQ50A2VEB 7 x FXSQ40A2VEB + 9 x FXSQ50A2VEB 4 x FXMQ50P7VEB + 2 x FXMQ63P7VEB 3 x FXSQ40A2VEB + 9 x FXSQ50A2VEB 4 x FXSQ40A2VEB + 12 x FXSQ50A2VEB
Απόδοση ψύξης Prated,c kW 28.0 46.0 50.0 54.0 70.0 72.0 78.0 36.0 60.0 80.0
Απόδοση θέρμανσης Prated,h kW 32.0 52.0 56.0 60.0 78.4 80.8 87.2 40.0 67.2 89.6
Space cooling Συνθήκες Α (35°C - 27/19) EERd   2.29 2.01 2.30 2.22 2.11 1.97 1.83 1.81 1.74 1.74
    Pdc kW 28.0 46.0 50.0 54.0 70.0 72.0 78.0 36.0 60.0 80.0
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) EERd   4.37 4.09 4.00 3.86 3.88 3.82 3.68 3.90 3.63 3.63
    Pdc kW 20.6 33.9 36.8 39.8 51.6 53.1 57.5 26.5 44.2 59.0
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) EERd   7.19 6.93 7.00 6.89 6.87 6.78 6.64 6.84 6.57 6.57
    Pdc kW 13.3 21.8 23.7 25.6 33.2 34.1 37.0 17.1 28.4 37.9
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) EERd   9.32 8.87 10.2 10.2 9.56 10.20 10.20 8.03 9.90 10.20
    Pdc kW 5.89 9.69 10.5 11.4 15.0 15.7 17.2 7.58 13.4 17.9
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) TBivalent COPd (δηλωμένο COP)   2.22 2.41 1.85 1.83 1.78 1.73 1.67 2.25 1.63 1.63
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 17.0 27.6 29.7 31.9 41.6 42.9 46.3 21.2 35.7 47.6
    Tbiv (bivalent temperature) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
  TOL COPd (δηλωμένο COP)   2.22 2.41 1.85 1.83 1.78 1.73 1.67 2.25 1.63 1.63
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 17.0 27.6 29.7 31.9 41.6 42.9 46.3 21.2 35.7 47.6
  Συνθήκες Α (-7°C) COPd (δηλωμένο COP)   2.62 2.56 2.21 2.21 2.20 2.20 2.20 2.46 2.19 2.19
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 15.0 24.4 26.3 28.2 36.8 38.0 41.0 18.8 31.6 42.1
  Συνθήκες Β (2°C) COPd (δηλωμένο COP)   3.73 3.70 3.51 3.56 3.62 3.72 3.83 3.55 3.92 3.92
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 9.15 14.9 16.0 17.2 22.4 23.1 25.0 11.4 19.2 25.6
  Συνθήκες C (7°C) COPd (δηλωμένο COP)   5.83 6.07 5.85 5.26 5.81 5.83 5.36 6.29 5.40 5.40
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.88 9.56 10.3 11.0 14.4 14.9 16.0 7.36 12.4 16.5
  Συνθήκες D (12°C) COPd (δηλωμένο COP)   8.04 8.88 8.16 8.48 8.45 8.84 9.09 8.50 8.53 9.07
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.08 5.64 5.16 5.36 6.41 6.60 7.13 6.22 5.49 7.32
Εύρος απόδοσης HP 10 16 18 20 24 26 28 13 22 30
Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν 21 34 39 43 52 56 60 28 47 64
Δείκτης σύνδεσης εσωτ. μονάδων Ελάχ.   140 230 250 270 356 372 408 180 318 424
  Ονομ.   280 500 500 540 712 744 816 360 636 848
  Μέγ.   364 598 650 702 926 967.0 1,061 468 827 1,102
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Ελάχ. °CDB -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
    Μέγ. °CDB 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
  Θέρμανση Ελάχ. °CWB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
    Μέγ. °CWB 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 82 87 88 89 92 93 95 87 93 95
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Τύπος   Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση
    Εξ.Διάμ. Mm 9.52 12.70 15.90 15.90 15.90 19.10 19.10 12.70 15.90 19.10
  Αερίου Τύπος   Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση
    Εξ.Διάμ. Mm 22.2 28.6 28.6 28.6 28.6 34.9 34.9 25.4 28.6 34.9
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
  Υψομετρική διαφορά ΕΞ.-ΕΣ. Εξωτερική μονάδα στο μέγιστο ύψος m 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Εξερχόμενου αερίου Εξ.Διάμ. Mm 19.1 22.2 22.2 22.2 25.4 25.4 28.6 19.1 25.4 28.6
    Τύπος   Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1
  Φάση   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (3) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης. (3) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης. (3) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης. (3) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης. (3) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης. (3) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης. (3) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης. (3) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης. (3) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης. (3) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.
  (4) - Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. (4) - Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. (4) - Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. (4) - Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. (4) - Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. (4) - Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. (4) - Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. (4) - Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. (4) - Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. (4) - Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή.
  (5) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (5) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (5) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (5) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (5) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (5) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (5) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (5) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (5) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (5) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.
  (6) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (6) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (6) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (6) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (6) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (6) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (6) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (6) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (6) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (6) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.
  (7) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση τη μεγαλύτερη τιμή MCA ή TOCA (7) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση τη μεγαλύτερη τιμή MCA ή TOCA (7) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση τη μεγαλύτερη τιμή MCA ή TOCA (7) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση τη μεγαλύτερη τιμή MCA ή TOCA (7) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση τη μεγαλύτερη τιμή MCA ή TOCA (7) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση τη μεγαλύτερη τιμή MCA ή TOCA (7) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση τη μεγαλύτερη τιμή MCA ή TOCA (7) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση τη μεγαλύτερη τιμή MCA ή TOCA (7) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση τη μεγαλύτερη τιμή MCA ή TOCA (7) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση τη μεγαλύτερη τιμή MCA ή TOCA
  (8) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). (8) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). (8) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). (8) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). (8) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). (8) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). (8) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). (8) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). (8) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). (8) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).
  (9) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (9) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (9) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (9) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (9) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (9) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (9) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (9) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (9) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (9) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου