SB.RDV101001E SB.RDV101021E SB.RDV101022E SB.RDV101002E SB.RDV102001E SB.RDV102021E SB.RDV102002E SB.RDV102022E SB.RDV201021E SB.RDV201001E SB.RDV201002E SB.RDV201022E SB.RDV202001E SB.RDV202021E SB.RDV202002E SB.RDV202022E
Ψυκτικό μέσο Φορτίο kg 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
  Type 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430
  Φορτίο TCO2Eq 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57
Ψυκτική απόδοση Υψηλή θερμοκρασία R-134a Ονομ. kW 0.600 (1) 0.600 (1) 0.600 (1) 0.600 (1) 1.000 (1) 1.000 (1) 1.000 (1) 1.000 (1) 1.400 (1) 1.400 (1) 1.400 (1) 1.400 (1) 2.300 (1) 2.300 (1) 2.300 (1) 2.300 (1)
Διαστάσεις Μονάδα εξατμιστή Ύψος mm 570 215 215 570 570 215 570 215 215 570 570 215 570 215 570 215
    Πλάτος mm 375 669 669 375 375 669 375 669 1,089 595 595 1,089 595 195 595 1,089
    Βάθος mm 210 490 490 210 210 490 210 490 490 210 210 490 210 490 210 490
  Μονάδα συμπύκνωσης Ύψος mm 357 357 357 357 357 357 357 357 390 390 390 390 390 390 390 390
  Παρέμβυσμα μονάδας συμπύκνωσης Height Mm 590 590 590 590 590 590 590 590 610 610 610 610 610 610 610 610
    Πλάτος mm 800 800 800 800 800 800 800 800 510 510 510 510 510 510 510 510
    Βάθος mm 400 400 400 400 400 400 400 400 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
  Παρέμβυσμα μονάδας εξατμιστή Ύψος mm 610 540 540 610 610 540 610 540 540 610 610 540 610 540 610 540
    Πλάτος mm 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 1,089 250 250
    Βάθος mm 525 1,190 1,190 525 525 1,190 525 1,190 1,190 745 745 1,190 745 1,190 745 1,190
  Μονάδα συμπύκνωσης Πλάτος mm 682 682 682 682 682 682 682 682 882 882 882 882 882 882 882 882
    Βάθος mm 337 337 337 337 337 337 337 337 427 427 427 427 427 427 427 427
Συμπιεστής Ονομαστική ισχύς kW 0.25 0.25 0.25 0.25 0.37 0.37 0.37 0.37 0.46 0.46 0.46 0.46 0.55 0.55 0.55 0.55
  Μέθοδος εκκίνησης_ Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός
Στάνταρ δέκτης υγρού l 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Βάρος Evaporator unit kg 12 13 12 13 12 13 13 12 19 18 19 18 18 19 19 18
  Packed condensing unit kg 37 38 37 38 40 41 41 40 68 67 68 67 69 75 70 69
  Packed evaporator unit Kg 14 15 14 15 14 15 15 14 22 20 21 20 20 22 21 20
  Condensing unit kg 32 33 32 33 35 36 36 35 61 60 61 60 62 68 63 62
Εύρος λειτουργίας Θερμοκρασία ψυκτικού θαλάμου Ελάχ. °C 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    Μέγ. °C 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
PED Category 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Συμπυκνωτήρας Ροή αέρα m³/ώρα 600 600 600 600 600 600 600 600 1,100 1,200 1,200 1,100 1,200 1,100 1,200 1,100
Απόδοση θέρμανσης R-134a Ονομ. kW 0.700 0.900 0.900 0.700 1.050 0.900 1.050 0.900 1.600 1.400 1.400 1.600 1.750 (1) 1.600 1.750 (1) 1.600
Evaporator Ροή αέρα m³/ώρα 500 400 400 500 500 400 500 400 800 1,000 1,000 800 1,000 800 1,000 800
  Διανομή αέρα m 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2)
Ονομαστική είσοδος A 6.10 (1) 6.70 (1) 6.70 (1) 6.10 (1) 8.40 (1) 7.50 (1) 8.40 (1) 7.50 (1) 12.40 (1) 12.70 (1) 12.70 (1) 12.40 (1) 14.00 (1) 12.20 (1) 14.00 (1) 12.20 (1)
Ρεύμα αιχμής A 15.7 15.9 15.9 15.7 24.6 23.3 24.6 23.3 33.1 34.6 34.6 33.1 42.1 39.1 42.1 39.1
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
  Φάση 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Μέγ. ρεύμα A 7.3 7.8 7.8 7.3 10.0 9.3 10.0 9.3 15.2 15.5 15.5 15.2 18.4 16.6 18.4 16.6
Σημειώσεις Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C
  Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ.
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Ονομαστική είσοδος kW 1.18 (1) 1.36 (1) 1.36 (1) 1.18 (1) 1.66 (1) 1.49 (1) 1.66 (1) 1.49 (1) 2.52 (1) 2.44 (1) 2.44 (1) 2.52 (1) 2.75 (1) 2.48 (1) 2.75 (1) 2.48 (1)