RCV101001E RCV101002E RCV102001E RCV102002E RCV201001E RCV201002E RCV202002E RCV202001E
Ψυκτικό μέσο Φορτίο kg 0.43 0.43 0.38 0.38 0.45 0.45 0.60 0.60
  Type 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430
  Φορτίο TCO2Eq 0.61 0.61 0.54 0.54 0.64 0.64 0.86 0.86
Ψυκτική απόδοση Υψηλή θερμοκρασία R-134a Ονομ. kW 0.6 0.6 1 1 1.4 1.4 2.3 2.3
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 955 955 955 955 955 955 955 955
    Πλάτος mm 435 435 435 435 655 655 655 655
    Βάθος mm 495 495 495 495 495 495 495 495
  Μονάδα Ύψος mm 735 735 735 735 735 735 735 735
    Πλάτος mm 400 400 400 400 620 620 620 620
    Βάθος mm 435 435 435 435 435 435 435 435
Συμπιεστής Ονομαστική ισχύς kW 0.25 0.25 0.37 0.37 0.46 0.46 0.55 0.55
  Type Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 59 60 62 63 89 90 92 91
  Μονάδα kg 49 50 52 53 77 78 80 79
Εύρος λειτουργίας Θερμοκρασία ψυκτικού θαλάμου Ελάχ. °C 10 10 10 10 10 10 10 10
    Μέγ. °C 20 20 20 20 20 20 20 20
PED Category 0 0 0 0 0 0 0 0
Συμπυκνωτήρας Ροή αέρα m³/ώρα 600 600 600 600 1,200 1,200 1,200 1,200
Απόδοση θέρμανσης R-134a Ονομ. kW 0.7 0.7 1.05 1.05 1.4 1.4 1.75 1.75
Evaporator Ροή αέρα m³/ώρα 600 600 600 600 1,200 1,200 1,200 1,200
  Διανομή αέρα m 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2)
Ονομαστική είσοδος A 6.10 (1) 6.10 (1) 8.40 (1) 8.40 (1) 12.70 (1) 12.70 (1) 14.00 (1) 14.00 (1)
Ρεύμα αιχμής A 15.7 15.7 24.6 24.6 34.6 34.6 42.1 42.1
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230 230 230
  Φάση 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Μέγ. ρεύμα A 7.3 7.3 10.3 10.3 15.5 15.5 18.4 18.4
Σημειώσεις Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C
  Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ.
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Ονομαστική είσοδος kW 1.18 (1) 1.18 (1) 1.66 (1) 1.66 (1) 2.44 (1) 2.44 (1) 2.75 (1) 2.75 (1)