Πίνακας προδιαγραφών για JEHSCU-CM1

JEHSCU0200CM1 JEHSCU0250CM1 JEHSCU0300CM1
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος   Σταθερή Σταθερή Σταθερή
Ψύξη Συντελεστής υποβάθμισης για μονάδες σταθερής απόδοσης και σταδιακής απόδοσης   0.25 0.25 0.25
Ψυκτική απόδοση Μέση θερμοκρασία R-134a Ονομ. kW 2.13    
    R-404A Ονομ. kW 3.77 4.27 5.29
    R-407A Ονομ. kW 3.48 4.09  
    R-407F Ονομ. kW 3.33 3.82 4.63
    R-448A Ονομ. kW 3.33 3.82 4.73
    R-449A Ονομ. kW 3.33 3.82 4.73
Ισχύς εισόδου Μέση θερμοκρασία R-134a Ονομ. kW 1.11    
    R-404A Ονομ. kW 1.57 2.00 2.62
    R-407A Ονομ. kW 1.60 1.99  
    R-407F Ονομ. kW 1.74 2.09 2.66
    R-448A Ονομ. kW 1.65 1.98 2.56
    R-449A Ονομ. kW 1.65 1.98 2.56
COP Medium temperature R-134a   1.92    
    R-404A   2.40 2.14 2.02
    R-407A   2.18 2.06  
    R-407F   1.92 1.83 1.74
    R-448A   2.02 1.93 1.85
    R-449A   2.02 1.93 1.85
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού Q R-404A Te -10°C kWh/a     12,093
Συντελεστής εποχιακής ενεργειακής απόδοσης SEPR R-404A Te -10°C     2.69
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 32°C (Σημείο A) R-134a Te -10°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW 2.13    
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW 1.11    
      Ονομαστικός COP (COPA)   1.92    
  R-404A Te -10°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW 3.77 4.27 5.29
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW 1.57 2.00 2.62
      Ονομαστικός COP (COPA)   2.40 2.14 2.02
  R-407A Te -10°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW 3.48 4.09  
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW 1.60 1.99  
      Ονομαστικός COP (COPA)   2.18 2.06  
  R-407F Te -10°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW 3.33 3.82 4.63
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW 1.74 2.09 2.66
      Ονομαστικός COP (COPA)   1.92 1.83 1.74
  R-448A Te -10°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW 3.33 3.82 4.73
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW 1.65 1.98 2.56
      Ονομαστικός COP (COPA)   2.02 1.93 1.85
  R-449A Te -10°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW 3.33 3.82 4.73
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW 1.65 1.98 2.56
      Ονομαστικός COP (COPA)   2.02 1.93 1.85
Παράμετροι σε μερικό φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 25°C (Σημείο B) R-404A Te -10°C Δηλωμένη απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW     5.680
      Δηλωμένη ισχύς εισόδου (DA) kW     2.380
      Δηλωμένο COP (COPB)     2.39
Παράμετροι σε μερικό φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 15°C (Σημείο C) R-404A Te -10°C Δηλωμένη απόδοση ψύξης (ΡC) kW     6.200
      Δηλωμένη ισχύς εισόδου (DC) kW     2.090
      Δηλωμένο COP (COPC)     2.97
Παράμετροι σε μερικό φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 5°C (Σημείο D) R-404A Te -10°C Δηλωμένη απόδοση ψύξης (ΡD) kW     6.480
      Δηλωμένη ισχύς εισόδου (DD) kW     1.940
      Δηλωμένο COP (COPD)     3.34
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 25°C R-134a Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ2) kW 2.25    
      Ισχύς εισόδου (D2) kW 1.02    
      Δηλωμένο COP (COP2)   2.21    
  R-404A Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ2) kW 4.03 4.57  
      Ισχύς εισόδου (D2) kW 1.44 1.70  
      Δηλωμένο COP (COP2)   2.80 2.69  
  R-407A Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ2) kW 3.72 4.35  
      Ισχύς εισόδου (D2) kW 1.43 1.79  
      Δηλωμένο COP (COP2)   2.61 2.44  
  R-407F Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ2) kW 3.68 4.26 5.09
      Ισχύς εισόδου (D2) kW 1.50 1.83 2.31
      Δηλωμένο COP (COP2)   2.46 2.33 2.21
  R-448A Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ2) kW 3.62 4.08 5.07
      Δηλωμένο COP (COP2)   2.53 2.32 2.23
      Ισχύς εισόδου (D2) kW 1.43 1.76 2.27
  R-449A Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ2) kW 3.62 4.08 5.07
      Δηλωμένο COP (COP2)   2.53 2.32 2.23
      Ισχύς εισόδου (D2) kW 1.43 1.76 2.27
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 43°C R-134a Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ3) kW 1.87    
      Ισχύς εισόδου (D3) kW 1.32    
      Δηλωμένο COP (COP3)   1.42    
  R-404A Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ3) kW 3.20 3.58 4.42
      Ισχύς εισόδου (D3) kW 1.91 2.46 3.21
      Δηλωμένο COP (COP3)   1.68 1.46 1.38
  R-448A Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ3) kW 2.80 3.35 4.12
      Δηλωμένο COP (COP3)   1.31 1.36 1.31
      Ισχύς εισόδου (D3) kW 2.14 2.47 3.14
  R-449A Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ3) kW 2.80 3.35 4.12
      Δηλωμένο COP (COP3)   1.31 1.36 1.31
      Ισχύς εισόδου (D3) kW 2.14 2.47 3.14
Casing Χρώμα   Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 662 662 662
    Πλάτος mm 1,101 1,101 1,101
    Βάθος mm 444 444 444
Βάρος Μονάδα kg 70 72 74
Συμπιεστής Τύπος   Παλινδρομικός συμπιεστής Παλινδρομικός συμπιεστής Παλινδρομικός συμπιεστής
  Model   ZB15KQE-PFJ ZB19KQE-PFJ ZB21KQE-PFJ
  Τύπος λαδιού   Πολυεστερικό έλαιο (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC και 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Πολυεστερικό έλαιο (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC και 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Πολυεστερικό έλαιο (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC και 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF
  Εκτόπισης εμβόλου m³/ώρα 5.90 6.80 8.60
Fan Type   Αξονικός Αξονικός Αξονικός
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/ώρα 2,700 2,700 2,700
Συλλέκτης υγρού Όγκος l 4.5 4.5 4.5
Εύρος λειτουργίας Θερμοκρασία περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -20 -20 -20
    Μέγ. °CDB 43 43 43
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-134a R-404A R-404A
  Type 2   R-404A R-407A R-407F
  Τύπος 3   R-407A R-407F R448A
  Τύπος 4   R-407F R-448A R-449A
  Τύπος 5   R-448A R-449A  
  Type 6   R-449A    
  GWP   1,430 3,922 3,922
  GWP Τύπος 2   3,922 2,107 2,107
  GWP Τύπος 3   2,107 1,825 1,387
  GWP Τύπος 4   1,825 1,387 1,397
  GWP Τύπος 5   1,387 1,397  
  GWP Τύπος 6   1,397    
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid line connection in 3/8" 3/8" 3/8"
  Suction line connection in 3/4" 3/4" 3/4"
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA 33 (2) 34 (2) 36 (2)
General Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση   Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia.
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 230 230 230
Ρεύμα Ρότορας σε στάση A 58 61 82
  Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 16 16 20
Μονάδα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (RLA) R-404A Cooling A 7.9 9.9 12.8
    R-134a Ψύξη A 5.5 6.2 7.4
Σημειώσεις (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C
  (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο
  (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου