Πίνακας προδιαγραφών για JEHCCU-CM3

JEHCCU0140CM3
Ψυκτική απόδοση Μέση θερμοκρασία R-404A Ονομ. kW 2.46
    R-407A Ονομ. kW 1.92
    R-407F Ονομ. kW 2.08
Ισχύς εισόδου Μέση θερμοκρασία R-404A Ονομ. kW 1.24
    R-407A Ονομ. kW 1.16
    R-407F Ονομ. kW 1.20
COP Medium temperature R-404A   1.99
    R-407A   1.66
    R-407F   1.85
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 32°C (Σημείο A) R-404A Te -10°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW 2.46
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW 1.24
      Ονομαστικός COP (COPA)   1.99
  R-407A Te -10°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW 1.92
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW 1.16
      Ονομαστικός COP (COPA)   1.66
  R-407F Te -10°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW 2.08
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW 1.12
      Ονομαστικός COP (COPA)   1.85
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 25°C R-404A Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ2) kW 2.64
      Ισχύς εισόδου (D2) kW 1.19
      Δηλωμένο COP (COP2)   2.22
  R-407A Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ2) kW 1.95
      Ισχύς εισόδου (D2) kW 1.10
      Δηλωμένο COP (COP2)   1.78
  R-407F Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ2) kW 2.16
      Ισχύς εισόδου (D2) kW 1.02
      Δηλωμένο COP (COP2)   2.11
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 43°C R-404A Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ3) kW 1.96
      Ισχύς εισόδου (D3) kW 1.32
      Δηλωμένο COP (COP3)   1.48
  R-407A Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ3) kW 1.78
      Ισχύς εισόδου (D3) kW 1.21
      Δηλωμένο COP (COP3)   1.47
  R-407F Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ3) kW 1.84
      Ισχύς εισόδου (D3) kW 1.23
      Δηλωμένο COP (COP3)   1.49
Casing Χρώμα   Ανοικτό γκρι
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 662
    Πλάτος mm 1,101
    Βάθος mm 444
Βάρος Μονάδα kg 67
Fan Type   Αξονικός
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-404A
  Type 2   R-407A
  Τύπος 3   R-407F
  Τύπος 4   R-448A
  Τύπος 5   R-449A
  GWP   3,922
  GWP Τύπος 2   2,107
  GWP Τύπος 3   1,825
  GWP Τύπος 4   1,387
  GWP Τύπος 5   1,397
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   3~
  Συχνότητα Hz 50
  Τάση V 400
Σημειώσεις (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C
  (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο
  (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου