Πίνακας προδιαγραφών για JEHCCU-CM1

JEHCCU0040CM1 JEHCCU0063CM1 JEHCCU0095CM1 JEHCCU0050CM1 JEHCCU0051CM1 JEHCCU0067CM1 JEHCCU0077CM1 JEHCCU0100CM1 JEHCCU0113CM1 JEHCCU0140CM1 JEHCCU0150CM1 JEHCCU0225CM1 JEHCCU0300CM1
Ψυκτική απόδοση Μέση θερμοκρασία R-134a Ονομ. kW 0.59 1.06 1.60   0.89   1.29       1.27 (1) 2.06 (1) 2.99 (1)
    R-404A Ονομ. kW       1.01   1.33   1.59 1.93 2.42 2.27 (1) 3.76 (1) 4.81 (1)
    R-407A Ονομ. kW       0.80   1.07   1.33 1.66 1.92 2.04 (1) 3.39 (1) 4.45 (1)
    R-407F Ονομ. kW       0.86   1.15   1.41 1.74 2.08 1.99 (1) 3.30 (1) 4.45 (1)
Ισχύς εισόδου Μέση θερμοκρασία R-134a Ονομ. kW 0.39 0.60 0.86   0.50   0.70       0.810 (1) 1.140 (1) 1.570 (1)
    R-404A Ονομ. kW       0.59   0.72   0.89 1.06 1.18 1.280 (1) 2.030 (1) 2.670 (1)
    R-407A Ονομ. kW       0.50   0.66   0.80 0.94 1.11 1.150 (1) 1.810 (1) 2.370 (1)
    R-407F Ονομ. kW       0.49   0.65   0.79 0.94 1.07 1.210 (1) 1.850 (1) 2.540 (1)
COP Medium temperature R-134a   1.50 1.77 1.86   1.77   1.85            
    R-404A       1.72   1.84   1.79 1.82 2.06      
    R-407A       1.59   1.62   1.66 1.78 1.74      
    R-407F       1.77   1.76   1.77 1.85 1.93      
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 32°C (Σημείο A) R-134a Te -10°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW 0.59 1.06 1.60   0.89   1.29       1.27 2.06 2.99
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW 0.39 0.60 0.86   0.50   0.70       0.81 1.14 1.57
      Ονομαστικός COP (COPA)   1.50 1.77 1.86   1.77   1.85            
  R-404A Te -10°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW       1.01   1.33   1.59 1.93 2.42 2.27 3.76 4.81
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW       0.59   0.72   0.89 1.06 1.18 1.28 2.03 2.67
      Ονομαστικός COP (COPA)       1.72   1.84   1.79 1.82 2.06      
  R-407A Te -10°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW       0.80   1.07   1.33 1.66 1.92 2.04 3.39 4.37
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW       0.50   0.66   0.80 0.94 1.11 1.15 1.81 2.37
      Ονομαστικός COP (COPA)       1.59   1.62   1.66 1.78 1.74      
  R-407F Te -10°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW       0.86   1.15   1.41 1.74 2.08 1.99 3.44 4.45
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW       0.49   0.65   0.79 0.94 1.07 1.21 1.85 2.54
      Ονομαστικός COP (COPA)       1.77   1.76   1.77 1.85 1.93      
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 25°C R-134a Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ2) kW 0.62 1.18 1.79   0.97   1.44       1.41 2.26 3.23
      Ισχύς εισόδου (D2) kW 0.34 0.58 0.78   0.48   0.65       0.78 1.09 1.50
      Δηλωμένο COP (COP2)   1.84 2.05 2.30   2.01   2.22            
  R-404A Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ2) kW       1.14   1.52   1.81 2.22 2.63 2.51 4.15 5.26
      Ισχύς εισόδου (D2) kW       0.51   0.68   0.84 0.99 1.13 1.25 1.97 2.58
      Δηλωμένο COP (COP2)       2.21   2.23   2.15 2.24 2.32      
  R-407A Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ2) kW       0.82   1.09   1.35 1.73 1.94 2.25 3.77 4.72
      Ισχύς εισόδου (D2) kW       0.48   0.65   0.78 0.91 1.04 1.12 1.76 2.31
      Δηλωμένο COP (COP2)       1.69   1.69   1.74 1.90 1.87      
  R-407F Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ2) kW       0.89   1.20   1.47 1.85 2.15 2.34 3.56 4.81
      Ισχύς εισόδου (D2) kW       0.46   0.62   0.75 0.89 0.97 1.17 1.78 2.47
      Δηλωμένο COP (COP2)       1.93   1.94   1.95 2.07 2.22      
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 43°C R-134a Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ3) kW 0.51 0.86 1.34   0.75   1.06       0.98 1.63 2.51
      Ισχύς εισόδου (D3) kW 0.36 0.62 0.89   0.53   0.71       0.85 1.21 1.68
      Δηλωμένο COP (COP3)   1.42 1.40 1.50   1.40   1.49            
  R-404A Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ3) kW       0.83   1.07   1.32 1.53 1.96 1.78 2.97 3.86
      Ισχύς εισόδου (D3) kW       0.63   0.75   0.92 1.07 1.26 1.34 2.14 2.83
      Δηλωμένο COP (COP3)       1.33   1.42   1.44 1.43 1.56      
  R-407A Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ3) kW       0.75           1.79 1.67 2.78 3.60
      Ισχύς εισόδου (D3) kW       0.53           1.15 1.19 1.91 2.50
      Δηλωμένο COP (COP3)       1.42           1.56      
  R-407F Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ3) kW       0.79           1.85 1.74 2.87 3.82
      Ισχύς εισόδου (D3) kW       0.54           1.17 1.27 1.99 2.72
      Δηλωμένο COP (COP3)       1.46           1.58      
Casing Χρώμα   Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι      
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 607 607 607 607 607 607 607 607 607 662 662 662 662
    Πλάτος mm 876 876 876 876 876 876 876 876 876 1,101 1,101 1,100 1,100
    Βάθος mm 420 420 420 420 420 420 420 420 420 444 444 444 444
Βάρος Μονάδα kg 49 56 57 49 57 56 58 57 58 67 68 70.0 72.0
Συμπιεστής Εκτόπισης εμβόλου m³/ώρα                     5.26 8.360 10.520
Fan Type   Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός      
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/ώρα                     2,700 2,700 2,700
Συλλέκτης υγρού Όγκος l                     4.5 4.5 4.5
Εύρος λειτουργίας Θερμοκρασία περιβάλλοντος Μέγ. °C                       43 43
    Ελάχ. °C                       -20 -20
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-134a R-134a R-134a R-452A R-134a R-452A R-134a R-452A R-452A R-452A      
  Type 2       R-404A   R-404A   R-404A R-404A R-404A      
  Τύπος 3       R-407A   R-407A   R-407A R-407A R-407A      
  Τύπος 4       R-407F   R-407F   R-407F R-407F R-407F      
  Τύπος 5       R-448A   R-448A   R-448A R-449A R-448A      
  GWP   1,430 1,430 1,430 2,141 1,430 2,141 1,430 2,141 2,141 2,141      
  GWP Τύπος 2       3,922   3,922   3,922 3,922 3,922      
  GWP Τύπος 3       2,107   2,107   2,107 2,107 2,107      
  GWP Τύπος 4       1,825   1,825   1,825 1,825 1,825      
  GWP Τύπος 5       1,387   1,387   1,387 1,397 1,387      
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid line connection in                     3/8" 3/8" 3/8"
  Suction line connection in                     5/8 5/8 3/4"
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA                     37 (2) 38 (2) 41 (2)
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~      
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Ρεύμα Ρότορας σε στάση A                     40.0 51.0 60.0
Μονάδα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (RLA) R-404A Cooling A                     7.08 11.40 15.66
    R-134a Ψύξη A                     5.23 8.20 10.68
    R-407F Ψύξη A                     7.09 10.45 12.60
    R-407A Ψύξη A                     6.89 9.94 12.14
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A                       20 25
Σημειώσεις (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C Ανατρέξτε στις συνθήκες: Εξωτερική θερμ. περιβ. = 32°C, Θερμ. εξάτμισης = -10°C και 10K Υπερθέρμανση (εφαρ. μεσαίων θερμοκρασιών) Ανατρέξτε στις συνθήκες: Εξωτερική θερμ. περιβ. = 32°C, Θερμ. εξάτμισης = -10°C και 10K Υπερθέρμανση (εφαρ. μεσαίων θερμοκρασιών) Ανατρέξτε στις συνθήκες: Εξωτερική θερμ. περιβ. = 32°C, Θερμ. εξάτμισης = -10°C και 10K Υπερθέρμανση (εφαρ. μεσαίων θερμοκρασιών)
  (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο
  (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 25°C R-407A Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-407A-=-Te -10°C-=-Declared cop cop2                     2.00 2.14 2.05
  R-407F Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-407F-=-Te -10°C-=-Declared cop cop2                     2.00 2.00 1.95
  R-404A Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-404A-=-Te -10°C-=-Declared cop cop2                     2.01 2.11 2.04
  R-134a Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-134a-=-Te -10°C-=-Declared cop cop2                     1.81 2.08 2.15
Ψυκτικό μέσο Refrigerant-=-Gwp type 2                     R-134a R-134a R-134a
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 32°C (Σημείο A) R-134a Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-134a-=-Te -10°C-=-Rated cop copa                     1.57 1.81 1.91
  R-404A Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-404A-=-Te -10°C-=-Rated cop copa                     1.78 1.86 1.80
  R-407F Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-407F-=-Te -10°C-=-Rated cop copa                     1.65 1.79 1.75
  R-407A Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-407A-=-Te -10°C-=-Rated cop copa                     1.77 1.87 1.84
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 43°C R-407A Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-407A-=-Te -10°C-=-Declared cop cop3                     1.40 1.46 1.44
  R-134a Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-134a-=-Te -10°C-=-Declared cop cop3                     1.16 1.35 1.49
  R-407F Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-407F-=-Te -10°C-=-Declared cop cop3                     1.37 1.39 1.41
  R-404A Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-404A-=-Te -10°C-=-Declared cop cop3                     1.33 1.39 1.36
Ψύξη Cooling-=-Cooling degradation coefficient for fixed and staged capacity units                     0.25    
COP Medium temperature COP-=-Medium temperature-=-R 134a                     1.65 (1) 1.79 (1) 1.75 (1)
Συμπιεστής Τύπος                     Πολυεστερικό έλαιο 160ΡΖ Πολυεστερικό έλαιο 160ΡΖ Πολυεστερικό έλαιο 160ΡΖ
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος                     Σταθερή Σταθερή Σταθερή
Casing Χρώμα                     Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι
Fan Type                     Αξονικός Αξονικός Αξονικός
General Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση                     Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia.
Τροφοδοσία ισχύος Φάση                     1~ 1~ 1~
Σημειώσεις                     Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου    
Ψύξη Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling                       0.25 0.25