SB.MGS103P3E SB.MGS103P2E SB.MGS103P1E SB.MGS105P2E SB.MGS105P3E SB.MGS105P1E SB.MGS106P3E SB.MGS106P2E SB.MGS106P1E SB.MGS107P3E SB.MGS107P2E SB.MGS107P1E SB.MGS110P3E SB.MGS110P2E SB.BGS110P2D SB.BGS110P3D SB.BGS110P1D SB.MGS110P1E SB.BGS112P2D SB.BGS112P3D SB.BGS112P1D SB.BGS117P2D SB.BGS117P3D SB.BGS117P1D SB.MGS211P1E SB.MGS211P2E SB.MGS211P3E SB.MGS212P2E SB.MGS212P3E SB.MGS212P1E SB.MGS213P2E SB.MGS213P3E SB.MGS213P1E SB.BGS218P3D SB.BGS218P2D SB.BGS218P1D SB.BGS220P2D SB.BGS220P3D SB.BGS220P1D SB.MGS315P2E SB.MGS315P3E SB.MGS315P1E SB.MGS320P3E SB.MGS320P2E SB.MGS320P1E SB.BGS330P3D SB.BGS330P2D SB.BGS330P1D
Ψυκτική απόδοση Χαμηλή θερμοκρασία R-452A Ονομ. kW                             0.679 (1) 0.679 (1) 0.679 (1)   0.889 (1) 0.889 (1) 0.889 (1) 1.080 (1) 1.080 (1) 1.080 (1)                   1.336 (1) 1.336 (1) 1.336 (1) 1.688 (1) 1.688 (1) 1.688 (1)             2.349 (1) 2.349 (1) 2.349 (1)
  Μέση θερμοκρασία R-134a Ονομ. kW 0.855 (1) 0.855 (1) 0.855 (1) 0.978 (1) 0.978 (1) 0.978 (1) 1.120 (1) 1.120 (1) 1.120 (1) 1.315 (1) 1.315 (1) 1.315 (1) 1.351 (1) 1.351 (1)       1.351 (1)             1.806 (1) 1.806 (1) 1.806 (1) 2.034 (1) 2.034 (1) 2.034 (1) 2.175 (1) 2.175 (1) 2.175 (1)             3.079 (1) 3.079 (1) 3.079 (1) 3.351 (1) 3.351 (1) 3.351 (1)      
Διαστάσεις Μονάδα συμπύκνωσης Height mm 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830
    Πλάτος mm 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620
    Βάθος mm 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 350 350 350 350 350 350 350 350 350
  Μονάδα εξατμιστή Ύψος mm 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
    Πλάτος mm 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654
    Βάθος mm 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410
  Παρέμβυσμα μονάδας συμπύκνωσης Dimensions-=-Packed condensing unit-=-Height-=-mm mm 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050
    Πλάτος mm 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 600 600 600 600 600 600 600 600 600
    Βάθος mm 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740
  Παρέμβυσμα μονάδας εξατμιστή Ύψος mm 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470
    Πλάτος mm 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
    Βάθος mm 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780
Βάρος Condensing unit kg 42 42 42 43 43 43 46 46 46 46 46 46 54 54 46 46 46 54 54 54 54 54 54 54 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 77 77 77 79 79 79 84 84 84
  Evaporator unit kg 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 28 28 28 28 28 28 28 28 28
  Packed condensing unit kg 53 53 53 54 54 54 57 57 57 57 57 57 65 65 57 57 57 65 65 65 65 65 65 65 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 91 91 91 93 93 93 98 98 98
  Weight-=-Packed evaporator unit-=-kg kg 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 19 19 19 19 19 19 19 19 19 21 21 21 21 21 21 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Συμπιεστής Type   Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός
  Ονομαστική ισχύς kW 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 0.74 0.74 0.74 0.9 0.9 0.9 0.9 1.3 1.3 1.3 0.9 0.9 0.9 1.7 1.7 1.7 2 2 2 1.3 1.3 1.3 1.5 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2 2.6 2.6 2.6 2.2 2.2 2.2
  Μέθοδος εκκίνησης_   Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης
Συμπυκνωτήρας Ροή αέρα m³/ώρα 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Defrost Ηλεκτρικό Ηλεκτρικό Ηλεκτρικό Ηλεκτρικό Ηλεκτρικό Ηλεκτρικό Ηλεκτρικό Ηλεκτρικό Ηλεκτρικό Ηλεκτρικό Ηλεκτρικό Ηλεκτρικό Ηλεκτρικό Ηλεκτρικό Θερμό αέριο Θερμό αέριο Θερμό αέριο Ηλεκτρικό Θερμό αέριο Θερμό αέριο Θερμό αέριο Θερμό αέριο Θερμό αέριο Θερμό αέριο Ηλεκτρικό Ηλεκτρικό Ηλεκτρικό Ηλεκτρικό Ηλεκτρικό Ηλεκτρικό Ηλεκτρικό Ηλεκτρικό Ηλεκτρικό Θερμό αέριο Θερμό αέριο Θερμό αέριο Θερμό αέριο Θερμό αέριο Θερμό αέριο Ηλεκτρικό Ηλεκτρικό Ηλεκτρικό Ηλεκτρικό Ηλεκτρικό Ηλεκτρικό Θερμό αέριο Θερμό αέριο Θερμό αέριο
Θερμαντήρες απόψυξης W 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
Evaporator Ροή αέρα m³/ώρα 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
  Διανομή αέρα m 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2)
Εύρος λειτουργίας Θερμοκρασία ψυκτικού θαλάμου Ελάχ. °C -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -25 -25 -25 -5 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -25 -25 -25
    Μέγ. °C 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 -15 -15 -15 10 -15 -15 -15 -15 -15 -15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 -15 -15 -15 -15 -15 -15 10 10 10 10 10 10 -15 -15 -15
Ψυκτικό μέσο Type   R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-452A R-452A R-452A R-134a R-452A R-452A R-452A R-452A R-452A R-452A R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-452A R-452A R-452A R-452A R-452A R-452A R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-452A R-452A R-452A
  GWP   1,430.0 1,430.0 1,430.0 1,430.0 1,430.0 1,430.0 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 2,141 2,141 2,141 1,430 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 2,141 2,141 2,141
  Φορτίο kg 0.85 0.85 0.85 0.72 0.72 0.72 0.78 0.78 0.78 0.60 0.60 0.60 0.85 0.85 0.60 0.60 0.60 0.85 0.56 0.56 0.56 0.53 0.53 0.53 0.71 0.71 0.71 0.70 0.70 0.70 0.75 0.75 0.75 0.86 0.86 0.86 0.84 0.84 0.84 0.95 0.95 0.95 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98 0.98
  Φορτίο TCO2Eq 1.22 1.22 1.22 1.03 1.03 1.03 1.12 1.12 1.12 0.86 0.86 0.86 1.22 1.22 1.28 1.28 1.28 1.22 1.20 1.20 1.20 1.13 1.13 1.13 1.02 1.02 1.02 1.00 1.00 1.00 1.07 1.07 1.07 1.84 1.84 1.84 1.80 1.80 1.80 1.36 1.36 1.36 1.42 1.42 1.42 2.10 2.10 2.10
PED Category   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Τροφοδοσία ισχύος Τάση V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 400 400 400 400 400 400 230 230 230 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 1~ 1~ 1~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Ονομαστική είσοδος kW 0.60 (1) 0.60 (1) 0.60 (1) 0.80 (1) 0.80 (1) 0.80 (1) 1.00 (1) 1.00 (1) 1.00 (1) 0.70 (1) 0.70 (1) 0.70 (1) 0.90 (1) 0.90 (1) 0.50 (1) 0.50 (1) 0.50 (1) 0.90 (1) 0.70 (1) 0.70 (1) 0.70 (1) 1.00 (1) 1.00 (1) 1.00 (1) 1.00 (1) 1.00 (1) 1.00 (1) 1.70 (1) 1.70 (1) 1.70 (1) 2.00 (1) 2.00 (1) 2.00 (1) 1.10 (1) 1.10 (1) 1.10 (1) 1.60 (1) 1.60 (1) 1.60 (1) 2.00 (1) 2.00 (1) 2.00 (1) 2.30 (1) 2.30 (1) 2.30 (1) 2.00 (1) 2.00 (1) 2.00 (1)
Ονομαστική είσοδος A 3.70 (1) 3.70 (1) 3.70 (1) 4.90 (1) 4.90 (1) 4.90 (1) 6.10 (1) 6.10 (1) 6.10 (1) 4.30 (1) 4.30 (1) 4.30 (1) 5.20 (1) 5.20 (1) 3.20 (1) 3.20 (1) 3.20 (1) 5.20 (1) 4.10 (1) 4.10 (1) 4.10 (1) 5.90 (1) 5.90 (1) 5.90 (1) 6.10 (1) 6.10 (1) 6.10 (1) 4.60 (1) 4.60 (1) 4.60 (1) 5.10 (1) 5.10 (1) 5.10 (1) 7.00 (1) 7.00 (1) 7.00 (1) 4.70 (1) 4.70 (1) 4.70 (1) 4.80 (1) 4.80 (1) 4.80 (1) 5.20 (1) 5.20 (1) 5.20 (1) 5.60 (1) 5.60 (1) 5.60 (1)
Ρεύμα αιχμής A 19.0 19.0 19.0 26.0 26.0 26.0 31.0 31.0 31.0 32.0 32.0 32.0 38.0 38.0 24.0 24.0 24.0 38.0 33.0 33.0 33.0 43.0 43.0 43.0 40.0 40.0 40.0 27.0 27.0 27.0 29.0 29.0 29.0 45.0 45.0 45.0 28.0 28.0 28.0 33.0 33.0 33.0 41.0 41.0 41.0 33.0 33.0 33.0
Μέγ. ρεύμα A 6.1 6.1 6.1 8.1 8.1 8.1 9.2 9.2 9.2 9.5 9.5 9.5 10.8 10.8 7.1 7.1 7.1 10.8 9.4 9.4 9.4 11.2 11.2 11.2 11.7 11.7 11.7 9.3 9.3 9.3 9.8 9.8 9.8 12.3 12.3 12.3 8.6 8.6 8.6 10.5 10.5 10.5 11.5 11.5 11.5 9.7 9.7 9.7
Σημειώσεις Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: -20°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: -20°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: -20°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: -20°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: -20°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: -20°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: -20°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: -20°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: -20°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: -20°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: -20°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: -20°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: -20°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: -20°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: -20°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: -20°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: -20°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: -20°C / +30°C
  Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ.
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
  Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 10 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 5 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 2,5 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 5 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 10 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 2,5 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 10 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 5 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 2,5 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 10 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 5 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 2,5 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 10 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 5 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 5 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 10 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 2,5 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 2,5 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 5 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 10 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 2,5 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 5 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 10 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 2,5 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 2,5 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 5 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 10 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 5 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 10 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 2,5 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 5 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 10 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 2,5 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 10 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 5 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 2,5 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 5 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 10 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 2,5 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 5 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 10 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 2,5 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 10 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 5 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 2,5 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 10 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 5 μ. Προπληρωμένος σωλήνας μήκους 2,5 μ.