Πίνακας προδιαγραφών για FXHQ-A

FXHQ32AVEB FXHQ63AVEB FXHQ100AVEB
Ισχύς εισόδου - 50Hz Ψύξη Ονομ. kW 0.107 0.111 0.237
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.107 0.111 0.237
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 235 235 235
    Πλάτος mm 960 1,270 1,590
    Βάθος mm 690 690 690
Βάρος Μονάδα kg 24 33 39
Casing Χρώμα   Fresh white ('κατάλευκο') Fresh white ('κατάλευκο') Fresh white ('κατάλευκο')
  Material   Ρητίνη Ρητίνη Ρητίνη
Fan Ταχύτητα ροής αέρα -50Hz Ψύξη Υψ. m³/min 14.0 20.0 29.5
      Χαμηλή m³/min 10.0 14.0 19.0
    Θέρμανση Υψ. m³/min 14.0 20.0 29.5
      Χαμηλή m³/min 10.0 14.0 19.0
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 36.0 37.0 44.0
    Ονομ. dBA 34.0 35.0 37.0
    Χαμηλή dBA 31.0 34.0 34.0
  Θέρμανση Υψ. dBA 36.0 37.0 44.0
    Ονομ. dBA 34.0 35.0 37.0
    Χαμηλή dBA 31.0 34.0 34.0
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Υψ. dBA 54 55 62
    Ονομ. dBA 52 53 55
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. mm 6.35 9.52 9.52
  Αερίου Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. mm 12.7 15.9 15.9
  Συμπυκνωμάτων   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   VE VE VE
  Φάση   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.
  Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.
  MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA
  MFA ≤ 4 x FLA MFA ≤ 4 x FLA MFA ≤ 4 x FLA
  Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α
  Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA
  Αντί για ασφάλεια, χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη Αντί για ασφάλεια, χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη Αντί για ασφάλεια, χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου