Πίνακας προδιαγραφών για FWP-AT

FWP02AT FWP03AT FWP04AT FWP05AT FWP06AT FWP07AT
Στάθμη ηχητικής πίεσης Μέτρια dBA 34.5 34.5 34.5 43.2 43.2 43.2
  Χαμηλή dBA 24.4 24.4 24.4 27 27 27
  Υψ. dBA 44.1 44.1 44.1 49.1 49.1 49.1
Πτώση πίεσης νερού Ψύξη kPa 8 14 11 15 8 14
  Θέρμανση kPa 7 10 8 12 7 10
  Συμπληρωματικός εναλλάκτης θερμότητας kPa 3 3 3 5 5 5
Control systems Wired remote control FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A
Ροή νερού Θέρμανση l/h 480 527 567 904 999 1,077
  Ψύξη l/h 448 539 598 873 936 1,111
  Συμπληρωματικός εναλλάκτης θερμότητας l/h 275 275 275 526 526 526
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Fan motor-=-Speed-=-Fan motor speed steps Συνεχής έλεγχος της ταχύτητας Συνεχής έλεγχος της ταχύτητας Συνεχής έλεγχος της ταχύτητας Συνεχής έλεγχος της ταχύτητας Συνεχής έλεγχος της ταχύτητας Συνεχής έλεγχος της ταχύτητας
  Model Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Ονομ. kW 2.01 (1) 2.42 (1) 2.64 (1) 3.99 (1) 4.12 (1) 4.96 (1)
    Υψ. kW 2.61 (1) 3.14 (1) 3.49 (1) 5.08 (1) 5.45 (1) 6.47 (1)
    Χαμηλή kW 1.34 (1) 1.5 (1) 1.67 (1) 2.12 (1) 2.43 (1) 2.67 (1)
  Αντιληπτή απόδοση Χαμηλή kW 0.95 (1) 1.02 (1) 1.1 (1) 1.52 (1) 1.67 (1) 1.78 (1)
    Υψ. kW 1.88 (1) 2.16 (1) 2.34 (1) 3.6 (1) 3.87 (1) 4.4 (1)
    Ονομ. kW 1.46 (1) 1.66 (1) 1.77 (1) 2.84 (1) 2.96 (1) 3.37 (1)
Εναλλάκτης θερμότητας Όγκος νερού l 1.1 1.5 2.2 1.6 2.1 3.2
  Βήμα πτερυγίου mm 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.5
  Στάδια Ποσότητα 3 3 4 4 6 6
  Σειρές Ποσότητα 3 4 6 3 4 6
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.15 0.15 0.15 0.22 0.22 0.22
Συμπληρωματικός εναλλάκτης θερμότητας Βήμα πτερυγίου mm 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.14 0.14 0.14 0.24 0.24 0.24
  Όγκος νερού l 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6
  Στάδια Ποσότητα 2 2 2 3 3 3
  Σειρές Ποσότητα 1 1 1 1 1 1
Συνδέσεις σωληνώσεων Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 16 16 16 16 16 16
Ισχύς εισόδου Ονομ. W 18.5 18.5 18.5 49.9 49.9 49.9
  Χαμηλή W 12.2 12.2 12.2 17.5 17.5 17.5
  Υψ. W 46.4 46.4 46.4 80 80 80
Στάθμη ηχητικής ισχύος Υψ. dBA 55.6 55.6 55.6 60.6 60.6 60.6
  Χαμηλή dBA 35.9 35.9 35.9 38.5 38.5 38.5
  Ονομ. dBA 46 46 46 54.7 54.7 54.7
Φίλτρο αέρα Type Κατηγορία στάνταρ φίλτρου EU2 Κατηγορία στάνταρ φίλτρου EU2 Κατηγορία στάνταρ φίλτρου EU2 Κατηγορία στάνταρ φίλτρου EU2 Κατηγορία στάνταρ φίλτρου EU2 Κατηγορία στάνταρ φίλτρου EU2
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 1,100 1,100 1,100 1,450 1,450 1,450
    Ύψος mm 305 305 305 305 305 305
    Βάθος mm 650 650 650 650 650 650
  Μονάδα Πλάτος mm 1,039 1,039 1,039 1,389 1,389 1,389
    Βάθος mm 609 609 609 609 609 609
    Ύψος mm 239 239 239 239 239 239
Συνδέσεις νερού Επιπρόσθετος εναλλάκτης θερμότητας in 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
  Στάνταρ εναλλάκτης θερμότητας in 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Casing Material Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 26 27 29 35 37 39
  Βάρος λειτουργίας kg 24 26 28 33 35 38
  Μονάδα kg 23 24 26 31 33 35
Fan Διαθέσιμη πίεση Μέτρια Pa 29 29 29 44 44 44
    Υψ. Pa 71 71 71 65 65 65
    Χαμηλή Pa 20 20 20 23 23 23
  Ταχύτητα ροής αέρα Μέτρια m³/ώρα 300 300 300 600 600 600
    Χαμηλή m³/ώρα 180 180 180 300 300 300
    Υψ. m³/ώρα 400 400 400 800 800 800
  Ποσότητα Φυγοκεντρικά - εμπροσθοκλινή πτερύγια – συνδεδεμένα απευθείας στο μοτέρ του ανεμιστήρα Φυγοκεντρικά - εμπροσθοκλινή πτερύγια – συνδεδεμένα απευθείας στο μοτέρ του ανεμιστήρα Φυγοκεντρικά - εμπροσθοκλινή πτερύγια – συνδεδεμένα απευθείας στο μοτέρ του ανεμιστήρα Φυγοκεντρικά - εμπροσθοκλινή πτερύγια – συνδεδεμένα απευθείας στο μοτέρ του ανεμιστήρα Φυγοκεντρικά - εμπροσθοκλινή πτερύγια – συνδεδεμένα απευθείας στο μοτέρ του ανεμιστήρα Φυγοκεντρικά - εμπροσθοκλινή πτερύγια – συνδεδεμένα απευθείας στο μοτέρ του ανεμιστήρα
Απόδοση θέρμανσης 2 σωλήνων Χαμηλή kW 2.77 (2) 2.91 (2) 3.00 (2) 4.56 (2) 4.77 (2) 4.94 (2)
    Μέτρια kW 4.32 (2) 4.66 (2) 4.93 (2) 8.2 (2) 8.92 (2) 9.48 (2)
    Υψ. kW 5.47 (2) 6.01 (2) 6.47 (2) 10.31 (2) 11.39 (2) 12.28 (2)
  4 σωλήνων Υψ. kW 3.14 (2) 3.14 (2) 3.14 (2) 5.99 (2) 5.99 (2) 5.99 (2)
    Μέτρια kW 2.68 (2) 2.68 (2) 2.68 (2) 5.14 (2) 5.14 (2) 5.14 (2)
    Χαμηλή kW 1.95 (2) 1.95 (2) 1.95 (2) 3.38 (2) 3.38 (2) 3.38 (2)
Αντικραδασμική μόνωση Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1
Ηλεκτρικός θερμαντήρας Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Ρεύμα A 8.7 8.7 8.7 10.9 10.9 10.9
  Ισχύς εισόδου kW 2 2 2 2.5 2.5 2.5
  Τάση V 230 230 230 230 230 230
  Φάση 1 1 1 1 1 1
Απαιτούμενη διατομή καλωδίου mm² 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Απαιτούμενες ασφάλειες A 1 1 1 2 2 2
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230
  Φάση 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Σημειώσεις Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C
  Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C
  Στάθμη ηχητικής ισχύος σύμφωνα με το ISO3741 – ηχητική πίεση υπολογισμένη σε απόσταση 1.5 μ – Q=2 Στάθμη ηχητικής ισχύος σύμφωνα με το ISO3741 – ηχητική πίεση υπολογισμένη σε απόσταση 1.5 μ – Q=2 Στάθμη ηχητικής ισχύος σύμφωνα με το ISO3741 – ηχητική πίεση υπολογισμένη σε απόσταση 1.5 μ – Q=2 Στάθμη ηχητικής ισχύος σύμφωνα με το ISO3741 – ηχητική πίεση υπολογισμένη σε απόσταση 1.5 μ – Q=2 Στάθμη ηχητικής ισχύος σύμφωνα με το ISO3741 – ηχητική πίεση υπολογισμένη σε απόσταση 1.5 μ – Q=2 Στάθμη ηχητικής ισχύος σύμφωνα με το ISO3741 – ηχητική πίεση υπολογισμένη σε απόσταση 1.5 μ – Q=2
  Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα.