Πίνακας προδιαγραφών για FWG-AT

FWG05AT FWG05AATNMV1 FWG08AT FWG08AATNMV1 FWG11AT FWG11AATNMV1
Απόδοση ψύξης (στάνταρ συνθήκες) Λανθάνουσα ικανότητα 2 σωλήνες Υψηλή kW   1.39 (1)   2.37 (1)   3.38 (1)
  Αντιληπτή απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW 2.53 (1) 2.53 (1) 4.23 (1) 4.23 (1) 5.50 (1) 5.50 (1)
    Μεσαία kW 3.42 (1) 3.42 (1) 5.36 (1) 5.36 (1) 6.89 (1) 6.89 (1)
    Υψηλή kW 4.47 (1) 4.47 (1) 6.34 (1) 6.34 (1) 8.25 (1) 8.25 (1)
  Συνολική απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW 3.49 (1) 3.49 (1) 5.77 (1) 5.77 (1) 7.81 (1) 7.81 (1)
    Μεσαία kW 4.63 (1) 4.63 (1) 7.20 (1) 7.20 (1) 9.62 (1) 9.62 (1)
    Υψηλή kW 5.86 (1) 5.86 (1) 8.71 (1) 8.71 (1) 11.63 (1) 11.63 (1)
Απόδοση θέρμανσης (στάνταρ συνθήκες) Απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW 4.75 (2) 3.73 (2) 7.60 (2) 5.95 (2) 9.65 (2) 7.66 (2)
    Μεσαία kW 5.95 (2) 4.83 (2) 9.45 (2) 7.52 (2) 11.75 (2) 9.51 (2)
    Υψηλή kW 7.10 (2) 5.91 (2) 11.20 (2) 9.40 (2) 13.70 (2) 11.35 (2)
Ισχύς εισόδου Χαμηλή kW 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05
  Μεσαία kW 0.04 0.03 0.06 0.06 0.10 0.09
  Υψηλή kW 0.049 0.047 0.093 0.100 0.130 0.130
FCEER CLASS B B B B B B
FCCOP CLASS B B B B C C
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 265 265 265 265 300 300
    Πλάτος mm 820 820 820 820 820 820
    Βάθος mm 820 820 820 820 820 820
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 341 341 341 341 376 376
    Πλάτος mm 916 916 916 916 916 916
    Βάθος mm 916 916 916 916 916 916
Βάρος Μονάδα kg 26.0 26.0 28.0 28.0 32.0 32.0
  Βάρος λειτουργίας kg 32 32 34 34 39 39
  Συσκευασμένη μονάδα kg 29 29 31 31 35 35
Casing Χρώμα   Χωρίς βαφή φούρνου Χωρίς βαφή φούρνου Χωρίς βαφή φούρνου Χωρίς βαφή φούρνου Χωρίς βαφή φούρνου Χωρίς βαφή φούρνου
  Material   Hot-dip galvanised steel Hot-dip galvanised steel Hot-dip galvanised steel Hot-dip galvanised steel Hot-dip galvanised steel Hot-dip galvanised steel
Διακοσμητική μάσκα Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 85 85 85 85 85 85
      Πλάτος mm 990 990 990 990 990 990
      Βάθος mm 990 990 990 990 990 990
    Μονάδα με στεγανοποίηση Ύψος mm 125 125 125 125 125 125
      Πλάτος mm 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020
      Βάθος mm 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020
  Βάρος kg 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
  Βάρος (συσκευασμένο) kg 6 6 6 6 6 6
  Υλικό   Do not use   Do not use   Do not use
Εναλλάκτης θερμότητας Τύπος   Σωληνώσεις χαλκού χωρίς ραφές, μηχανικά συγκολλημένες σε περσιδωτά, οντουλέ αλουμινένια πτερύγια με εγκοπές Σωληνώσεις χαλκού χωρίς ραφές, μηχανικά συγκολλημένες σε περσιδωτά, οντουλέ αλουμινένια πτερύγια με εγκοπές Σωληνώσεις χαλκού χωρίς ραφές, μηχανικά συγκολλημένες σε περσιδωτά, οντουλέ αλουμινένια πτερύγια με εγκοπές Σωληνώσεις χαλκού χωρίς ραφές, μηχανικά συγκολλημένες σε περσιδωτά, οντουλέ αλουμινένια πτερύγια με εγκοπές Σωληνώσεις χαλκού χωρίς ραφές, μηχανικά συγκολλημένες σε περσιδωτά, οντουλέ αλουμινένια πτερύγια με εγκοπές Σωληνώσεις χαλκού χωρίς ραφές, μηχανικά συγκολλημένες σε περσιδωτά, οντουλέ αλουμινένια πτερύγια με εγκοπές
  Ύψος mm 210 210 210 210 252 252
  Μήκος mm 1,837 1,837 1,772 1,772 1,831 1,831
  Κυκλώματα Ποσότητα   8 8 13 13 12 12
  Σειρές Ποσότητα   2 2 3 3 3 3
  Πτερύγιο Τύπος   Αλουμίνιο (υδρόφιλο πτερύγιο) Αλουμίνιο (υδρόφιλο πτερύγιο) Αλουμίνιο (υδρόφιλο πτερύγιο) Αλουμίνιο (υδρόφιλο πτερύγιο) Αλουμίνιο (υδρόφιλο πτερύγιο) Αλουμίνιο (υδρόφιλο πτερύγιο)
    Πάχος 0 0 0 0 0 0
  Tube material   Χαλκός Χαλκός Χαλκός Χαλκός Χαλκός Χαλκός
  Τύπου σωλήνα   Επίπεδο Επίπεδο Επίπεδο Επίπεδο Επίπεδο Επίπεδο
  Εσωτερική διάμετρος αγωγού mm 6 6 6 6 6 6
  Πάχος σωλήνα mm 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28
  Όγκος νερού l 1 1 2 2 2 2
Ρύθμιση κατεύθυνσης αέρα Αυτόματη γρίλια 4 οδών (επάνω &amp, κάτω) Αυτόματη γρίλια 4 οδών (επάνω &amp, κάτω) Αυτόματη γρίλια 4 οδών (επάνω &amp, κάτω) Αυτόματη γρίλια 4 οδών (επάνω &amp, κάτω) Αυτόματη γρίλια 4 οδών (επάνω &amp, κάτω) Αυτόματη γρίλια 4 οδών (επάνω &amp, κάτω)
Φίλτρο αέρα Type   Πλενόμενο Sarannet Πλενόμενο Sarannet Πλενόμενο Sarannet Πλενόμενο Sarannet Πλενόμενο Sarannet Πλενόμενο Sarannet
  Βαθμίδα   Do not use Do not use Do not use Do not use Do not use Do not use
Fan Type   Ανεμιστήρας turbo Ανεμιστήρας turbo Ανεμιστήρας turbo Ανεμιστήρας turbo Ανεμιστήρας turbo Ανεμιστήρας turbo
  Ποσότητα   1 1 1 1 1 1
  Ταχύτητα ροής αέρα Χαμηλή m³/ώρα 595 (3) 595 (3) 951 (3) 951 (3) 1,155 (3) 1,155 (3)
    Μέτρια m³/ώρα 799 (3) 799 (3) 1,223 (3) 1,223 (3) 1,478 (3) 1,478 (3)
    Υψ. m³/ώρα 1,053 (3) 1,053 (3) 1,512 (3) 1,512 (3) 1,801 (3) 1,801 (3)
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες
  Δείκτης προστασίας   20 20 20 20 20 20
  Βαθμός μόνωσης   Κατηγορία "E" Κατηγορία "E" Κατηγορία "E" Κατηγορία "E" Κατηγορία "E" Κατηγορία "E"
  Πόλοι   8 8 8 8 8 8
  Απόδοση κινητήρα Χαμηλή % 70 70 75 75 75 75
    Μεσαία % 70 70 75 75 75 75
    Υψηλή % 70 70 75 75 75 75
Insulation material PE PE PE PE PE PE
Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος Χαμηλή dBA 34 (4) 34 (4) 49 (4) 49 (4) 49 (4) 49 (4)
  Μεσαία dBA 40 (4) 40 (4) 52 (4) 52 (4) 55 (4) 55 (4)
  Υψηλή dBA 46 (4) 46 (4) 57 (4) 57 (4) 59 (4) 59 (4)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Χαμηλή dBA 23 (5) 23 (5) 37 (6) 37 (6) 41 (6) 41 (6)
  Μέτρια dBA 31 (5) 31 (5) 42 (6) 42 (6) 46 (6) 46 (6)
  Υψ. dBA 37 (5) 37 (5) 47 (6) 47 (6) 51 (6) 51 (6)
Ροή νερού Ψύξη Χαμηλή l/h 1,030 1,030 1,530 1,530 2,040 2,040
    Μεσαία l/h 1,030 1,030 1,530 1,530 2,040 2,040
    Υψηλή l/h 1,030 1,030 1,530 1,530 2,040 2,040
  Θέρμανση Υψ. l/h 1,030 1,030 1,530 1,530 2,040 2,040
    Χαμηλή l/h 1,030 1,030 1,530 1,530 2,040 2,040
    Μεσαία l/h 1,030 1,030 1,530 1,530 2,040 2,040
  Πτώση πίεσης νερού Ψύξη Χαμηλή kPa 10 10 9 9 22 22
      Μεσαία kPa 15 15 14 14 30 30
      Υψηλή kPa 24 24 20 20 41 41
    Θέρμανση Χαμηλή kPa 12 12 10 10 18 18
      Μεσαία kPa 17 17 15 15 26 26
      Υψ. kPa 21 21 20 20 35 35
Συνδέσεις σωληνώσεων Νερό Είσοδος   3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
    Έξοδος   3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 19 19 19 19 19 19
Τροφοδοσία ισχύος Τύπος   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Φάση   1N~ 1N~ 1N~ 1N~ 1N~ 1N~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Ρεύμα εισόδου Χαμηλή A 0.13 0.13 0.28 0.28 0.35 0.35
  Μέτρια A 0.19 0.19 0.43 0.43 0.55 0.55
  Υψ. A 0.26 0.26 0.74 0.74 0.95 0.95
Κινητήρας ανεμιστήρα Ισχύς εισόδου Χαμηλή kW 0.022 0.022 0.036 0.036 0.049 0.049
    Μεσαία kW 0.029 0.029 0.060 0.060 0.093 0.093
    Υψηλή kW 0.047 0.047 0.100 0.100 0.130 0.130
  Ρεύμα λειτουργίας Χαμηλή A 0.1 0.1 0.3 0.3 0.4 0.4
    Μεσαία A 0.2 0.2 0.4 0.4 0.6 0.6
    Υψηλή A 0.3 0.3 0.7 0.7 1.0 1.0
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.
  Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C
  Ροή αέρα σε 0Pa ESP Ροή αέρα σε 0Pa ESP Ροή αέρα σε 0Pa ESP Ροή αέρα σε 0Pa ESP Ροή αέρα σε 0Pa ESP Ροή αέρα σε 0Pa ESP
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741
  Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετρήθηκε σε απόσταση 1,4m κάτω από την πρόσοψη (JIS C 9612). Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετρήθηκε σε απόσταση 1,4m κάτω από την πρόσοψη (JIS C 9612). Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετρήθηκε σε απόσταση 1,4m κάτω από την πρόσοψη (JIS C 9612). Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετρήθηκε σε απόσταση 1,4m κάτω από την πρόσοψη (JIS C 9612). Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετρήθηκε σε απόσταση 1,4m κάτω από την πρόσοψη (JIS C 9612). Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετρήθηκε σε απόσταση 1,4m κάτω από την πρόσοψη (JIS C 9612).
  Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1,5m κάτω από την πρόσοψη (JIS Β 8615) Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1,5m κάτω από την πρόσοψη (JIS Β 8615) Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1,5m κάτω από την πρόσοψη (JIS Β 8615) Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1,5m κάτω από την πρόσοψη (JIS Β 8615) Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1,5m κάτω από την πρόσοψη (JIS Β 8615) Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1,5m κάτω από την πρόσοψη (JIS Β 8615)