FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B
Στάθμη ηχ. πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 39 40 46
    Εκπομπή θερμότητας dBA 19 19 26
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 22 23 30
    Χαμηλή dBA 26 27 34
  Ψύξη Αθόρυβη λειτουργία dBA 23 24 32
    Χαμηλή dBA 26 27 36
    Υψ. dBA 38 39 44
    Ονομ. dBA 32 33 40
  Ψύξη Ονομ. dBA 32 33 40
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1
  Ασύρματο τηλεχειριστήριο 1 1 1
  Μπαταρίες 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1
  Φωτοκαταλυτικό φίλτρο αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη. 2 2 2
  Μονωτικό Φύλλο 2 2 2
  Πλακέτα εγκατάστασης 1 1 1
  Θερμομόνωση (σωλήνας θερμομόνωσης) 1 1 1
Ψυκτικό μέσο Type R-410A R-410A R-410A
Συστήματα ελέγχου Τηλεχειριστήριο υπερύθρων ARC466A2 ARC466A2 ARC466A2
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος Υψ. W 32 32 32
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 1,350 1,390 1,630
      Μέτρια rpm 1,140 1,170 1,440
      Χαμηλή rpm 940 950 1,250
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 850 860 1,100
    Θέρμανση Υψ. rpm 1,430 1,470 1,700
      Μέτρια rpm 1,190 1,210 1,450
      Χαμηλή rpm 950 960 1,200
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 840 870 1,080
    Διαβαθμίσεις 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο.
  Model KFD-280-40-8H KFD-280-40-8H KFD-280-40-8H
Ισχύς εισόδου - 50Hz Ψύξη Ονομ. kW 0.019 0.210 0.032
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.022 0.02 0.035
Συσκευασία Βάρος kg 6 6 6
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Τύπος Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών
  Βήμα πτερυγίου mm 1.2 1.2 1.2
  Στάδια Ποσότητα 18 18 18
  Σειρές Ποσότητα 2 2 2
  Μήκος mm 665 665 665
  Τύπου σωλήνα Σωλήνας ø6.35 Hi-XU Σωλήνας ø6.35 Hi-XU Σωλήνας ø6.35 Hi-XU
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50 9.50 12.70
  Συμπυκνωμάτων 18 18 18
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 52 52 58
  Θέρμανση dBA 53 53 60
Φίλτρο αέρα Type Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 1,030 1,030 1,030
    Ύψος mm 761 761 761
    Βάθος mm 314 314 314
  Μονάδα Πλάτος mm 950 950 950
    Βάθος mm 215 215 215
    Ύψος mm 600 600 600
Περίβλημα Colour Fresh white (΄κατάλευκο') (6.5Y 9.5/0.5) Fresh white (΄κατάλευκο') (6.5Y 9.5/0.5) Fresh white (΄κατάλευκο') (6.5Y 9.5/0.5)
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 28 28 28
  Μονάδα kg 22 22 22
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Χαμηλή cfm 201 205 275
      Υψ. m³/min 9.9 10.2 12.2
      Χαμηλή m³/min 5.7 5.8 7.8
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 166 177 240
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.7 5.0 6.8
      Υψ. cfm 349 360 431
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 5.3 5.3 7.3
      Χαμηλή cfm 187 187 258
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 159 159 212
      Υψ. m³/min 8.9 9.1 10.6
      Υψ. cfm 314 321 374
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.5 4.5 6.0
  Fan-=-Fan type Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής
      Ονομ. cfm 275 282 353
      Ονομ. m³/min 7.8 8.0 10.0
    Ψύξη Ονομ. m³/min 8.9 9.1 10.3
      Ονομ. cfm 314 321  
Ρύθμιση κατεύθυνσης αέρα Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240
  Φάση 1~ 1~ 1~
Συνδέσεις καλωδίωσης - 50Hz For power supply Παρατήρηση 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης)
Current Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 0.11 (1), 0.11 (2), 0.10 (3) 0.12 (1), 0.12 (2), 0.11 (3) 0.18 (1), 0.17 (2), 0.17 (3)
    Ψύξη A 0.10 (1), 0.09 (2), 0.09 (3) 0.11 (1), 0.10 (2), 0.10 (3) 0.17 (1), 0.16 (2), 0.15 (3)
Σημειώσεις 220V 220V 220V
  230V 230V 230V
  240V 240V 240V
  SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα
  Σε σύνδεση σε μια εξωτερική μονάδα Multi, το επίπεδο πίεσης θορύβου στην αθόρυβη λειτουργία και η εκπομπή θερμότητας ισούνται με τις ανωτέρω τιμές + 1dB. Σε σύνδεση σε μια εξωτερική μονάδα Multi, το επίπεδο πίεσης θορύβου στην αθόρυβη λειτουργία και η εκπομπή θερμότητας ισούνται με τις ανωτέρω τιμές + 1dB. Σε σύνδεση σε μια εξωτερική μονάδα Multi, το επίπεδο πίεσης θορύβου στην αθόρυβη λειτουργία και η εκπομπή θερμότητας ισούνται με τις ανωτέρω τιμές + 1dB.