Πίνακας προδιαγραφών για FVQ-C

FVQ71CVEB FVQ100CVEB FVQ125CVEB FVQ140CVEB
Casing Χρώμα   Fresh white ('κατάλευκο') Fresh white ('κατάλευκο') Fresh white ('κατάλευκο') Fresh white ('κατάλευκο')
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 1,850 1,850 1,850 1,850
    Πλάτος mm 600 600 600 600
    Βάθος mm 270 350 350 350
Βάρος Μονάδα kg 39 47 47 47
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 18 28   30
      Ονομ. m³/min 16 25   28
      Χαμηλή m³/min 14 22   26
    Θέρμανση Υψ. m³/min 18 28   30
      Ονομ. m³/min 16 25   28
      Χαμηλή m³/min 14 22   26
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 55 62 63 65
  Θέρμανση dBA 55 62 63 65
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 43 50 51 53
    Ονομ. dBA 41 47 48 51
    Χαμηλή dBA 38 44 46 48
  Θέρμανση Υψ. dBA 43 50 51 53
    Ονομ. dBA 41 47 48 51
    Χαμηλή dBA 38 44 46 48
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52   9.52
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 15.9 15.9   15.9
  Συμπυκνωμάτων   I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26   I.D. 20/O.D. 26
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW     0.238  
  Θέρμανση Ονομ. kW     0.238  
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Τάση V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm     9.52  
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm     15.9  
  Συμπυκνωμάτων       I.D. 20/O.D. 26  
Control systems Wired remote control       BRC1D52, BRC1E52A/B