Πίνακας προδιαγραφών για FTXZ-N / RXZ-N

FTXZ25NV1B / RXZ25NV1B FTXZ35NV1B / RXZ35NV1B FTXZ50NV1B / RXZ50NV1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 0.6 0.6 0.6
  Ονομ. kW 2.5 3.5 5.0
  Μέγ. kW 3.9 5.3 5.8
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 0.6 0.6 0.6
  Ονομ. kW 3.6 5.0 6.3
  Μέγ. kW 7.5 9.0 9.4
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 205 330 550
  COP   5.80 (1) 5.00 (1) 4.47 (1)
  EER   6.10 (1) 5.30 (1) 4.55 (1)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A
    Θέρμανση   A A A
Piping connections Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 9.5
  Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  (3) - 220V (3) - 220V (3) - 220V
  (4) - 230V (4) - 230V (4) - 230V
  (5) - 240V (5) - 240V (5) - 240V