Πίνακας προδιαγραφών για FTXS-K

FTXS20K3V1B FTXS20K2V1B FTXS25K3V1B FTXS25K2V1B FTXS35K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K2V1B FTXS42K3V1B FTXS50K2V1B FTXS50K3V1B
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.040 (1), 0.040 (2), 0.040 (3) 0.04 0.040 (1), 0.040 (2), 0.040 (3) 0.04 0.026 (2), 0.026 (3), 0.026 (4) 0.026 (1), 0.026 (2), 0.026 (3) 0.024 (2), 0.024 (3), 0.024 (4) 0.024 (1), 0.024 (2), 0.024 (3) 0.026 (2), 0.026 (3), 0.026 (4) 0.026 (1), 0.026 (2), 0.026 (3)
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.040 (1), 0.040 (2), 0.040 (3) 0.04 0.040 (1), 0.040 (2), 0.040 (3) 0.04 0.028 (2), 0.028 (3), 0.028 (4) 0.028 (1), 0.028 (2), 0.028 (3) 0.030 (2), 0.030 (3), 0.030 (4) 0.030 (1), 0.030 (2), 0.030 (3) 0.032 (2), 0.032 (3), 0.032 (4) 0.032 (1), 0.032 (2), 0.032 (3)
Casing Χρώμα   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 215 289 215 289 298 215 298 215 298 215
    Πλάτος mm 780 780 780 780 900 900 900 900 900 900
    Βάθος mm 289 215 289 215 215 298 215 298 215 298
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 274 346 274 346 290 290 290 290 290 290
    Πλάτος mm 850 850 850 850 977 977 977 977 977 977
    Βάθος mm 346 274 346 274 371 371 371 371 371 371
Βάρος Μονάδα kg 8.00 8 8.00 8 11 11.0 11 11.0 11 11.0
  Συσκευασμένη μονάδα kg 12 12 12 12 15 15 15 15 15 15
Συσκευασία Βάρος kg 4   4     4   4   4
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 610 610 610 610 665, 660 665 665, 660 665 665, 660 665
  Σειρές Ποσότητα   2 2 2 2 2, 1 2 2, 1 2 2, 1 2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.40 1.4 1.40 1.4 1.4, 1.6 1.40 1.4, 1.6 1.40 1.4, 1.6 1.40
  Στάδια Ποσότητα   14 14 14 14 18, 8 18 18, 8 18 18, 8 18
  Διελεύσεις Quantity   2.0   2.0     1.9   1.9   1.9
  Τύπου σωλήνα   7Hi-XD Hi-XA (7) 7Hi-XD Hi-XA (7) Ø6,35 Hi-XB Ø6,35 Hi-XB Ø6,35 Hi-XB Ø6,35 Hi-XB Ø6,35 Hi-XB Ø6,35 Hi-XB
  Πτερύγιο Τύπος   Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών
Εναλλάκτης θερμότητας 2 Μήκος mm           660   660   660
  Σειρές Ποσότητα           1   1   1
  Βήμα πτερυγίου mm           1.60   1.60   1.60
  Στάδια Ποσότητα           8   8   8
Fan Type   Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 8.8 8.8 9.1 9.1 11.2 11.2 11.2 11.2 11.9 11.9
      Υψ. cfm 311 311 321 321 395 395 395 395 420 420
      Medium m³/min 6.7   7.0     8.5   9.1   9.6
      Μέτρια cfm 237   247     300   321   339
      Χαμηλή m³/min 4.7 4.7 5.0 5.0 5.8 5.8 7.0 7.0 7.4 7.4
      Χαμηλή cfm 166 166 177 177 205 205 247 247 261 261
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 3.9 3.9 3.9 3.9 4.1 4.1 4.1 4.1 4.5 4.5
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 138 138 138 138 145 145 145 145 159 159
    Θέρμανση Υψ. m³/min 9.5 9.5 10.0 10.0 12.1 12.1 12.4 12.4 13.3 13.3
      Υψ. cfm 335 335 353 353 427 427 438 438 470 470
      Medium m³/min 7.8   8.0     9.3   10.0   10.8
      Μέτρια cfm 275   282     328   353   381
      Χαμηλή m³/min 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 7.8 7.8 8.4 8.4
      Χαμηλή cfm 212 212 212 212 230 230 275 275 297 297
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 5.2 5.2 5.5 5.5
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 152 152 152 152 148 148 184 184 194 194
      Ονομ. cfm   311   321 395   395   420  
      Ονομ. m³/min   8.8   9.1 11.2   11.2   11.9  
    Θέρμανση Ονομ. cfm   275   282 328   353   381  
      Ονομ. m³/min   7.8   8.0 9.3   10.0   10.8  
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   MM6C02J2VA MM6C02J2VA MM6C02J2VA MM6C02J2VA KFD-280-23-8C KFD-280-23-8C KFD-280-23-8C KFD-280-23-8C KFD-280-23-8C KFD-280-23-8C
  Ταχύτητα Steps   5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο.
    Ψύξη Υψ. rpm 1,330 1,330 1,370 1,370 1,330 1,330 1,330 1,330 1,400 1,400
      Μέτρια rpm 1,050 1,050 1,090 1,090 1,050 1,050 1,110 1,110 1,170 1,170
      Χαμηλή rpm 780 780 820 820 780 780 900 900 940 940
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 670 670 670 670 600 600 600 600 650 650
    Θέρμανση Υψ. rpm 1,360 1,360 1,410 1,410 1,420 1,420 1,450 1,450 1,540 1,540
      Μέτρια rpm 1,140 1,140 1,160 1,160 1,130 1,130 1,210 1,210 1,290 1,290
      Χαμηλή rpm 920 920 920 920 850 850 980 980 1,040 1,040
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 690 690 690 690 610 610 720 720 750 750
  Έξοδος Ονομαστική W 16   16     23   23   23
    Ονομαστική W         23   23   23  
    Υψ. W   16   16            
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 58 58 58 58 59 59   59   60
  Θέρμανση dBA 58 58 58 58 59 59   59   60
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 40 40 41 41 45 45 45 45 46 46
    Medium dBA 32   33     37   39   40
    Χαμηλή dBA 24 24 25 25 29 29 33 33 34 34
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19 19 19 19 19 21 21 23 23
  Θέρμανση Υψ. dBA 40 40 41 41 45 45 45 45 47 47
    Μέτρια dBA 34   34     39   39   40
    Χαμηλή dBA 27 27 27 27 29 29 33 33 34 34
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19 19 19 19 19 22 22 24 24
    Ονομ. dBA   32   33 37   39   40  
  Θέρμανση Ονομ. dBA   34   34 39   39   40  
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A   R-410A     R-410A R-410A R-410A   R-410A
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6,35   6,35   6.35 6,35   6,35   6,35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50   9.50   9.5 9.50   9.50   12.7
  Συμπυκνωμάτων   18   18   18 18   18   18
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Φίλτρο αέρα Type   Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Αφαιρούμενο/πλενόμενο
Ρύθμιση κατεύθυνσης αέρα Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω
Έλεγχος θερμοκρασίας Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   ARC466A6 ARC466A6 ARC466A6 ARC466A6 ARC466A6 ARC466A9 ARC466A6 ARC466A9 ARC466A6 ARC466A9
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Ασύρματο τηλεχειριστήριο 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Συντελεστής ισχύος Ονομαστική Ψύξη % 95.70 (1.000), 96.60 (2.000), 98.00 (3.000)   95.70 (1.000), 96.60 (2.000), 98.00 (3.000)     98.50 (1.000), 94.20 (2.000), 98.50 (3.000)   99.20 (1.000), 94.90 (2.000), 90.90 (3.000)   98.50 (1.000), 94.20 (2.000), 98.50 (3.000)
    Θέρμανση % 95.70 (1.000), 96.60 (2.000), 98.00 (3.000)   95.70 (1.000), 96.60 (2.000), 98.00 (3.000)     97.90 (1.000), 93.60 (2.000), 97.20 (3.000)   97.40 (1.000), 93.20 (2.000), 96.20 (3.000)   97.00 (1.000), 99.40 (2.000), 95.20 (3.000)
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Ψύξη A 0.19 (1), 0.18 (2), 0.17 (3) 0.19 (1), 0.18 (2), 0.17 (3) 0.19 (1), 0.18 (2), 0.17 (3) 0.19 (1), 0.18 (2), 0.17 (3) 0.12 (2), 0.12 (3), 0.11 (4) 0.12 (1), 0.12 (2), 0.11 (3) 0.11 (2), 0.11 (3), 0.11 (4) 0.11 (1), 0.11 (2), 0.11 (3) 0.12 (2), 0.12 (3), 0.11 (4) 0.12 (1), 0.12 (2), 0.11 (3)
    Θέρμανση A 0.19 (1), 0.18 (2), 0.17 (3) 0.19 (1), 0.18 (2), 0.17 (3) 0.19 (1), 0.18 (2), 0.17 (3) 0.19 (1), 0.18 (2), 0.17 (3) 0.13 (2), 0.13 (3), 0.12 (4) 0.13 (1), 0.13 (2), 0.12 (3) 0.14 (2), 0.14 (3), 0.13 (4) 0.14 (1), 0.14 (2), 0.13 (3) 0.15 (2), 0.14 (3), 0.14 (4) 0.15 (1), 0.14 (2), 0.14 (3)
Wiring connections - 50Hz For power supply Ποσότητα   3   3     3   3   3
    Παρατήρηση   3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης)
Σημειώσεις (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V (1) - Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί. (1) - 220V Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί. (1) - 220V Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί. (1) - 220V
  (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V (2) - 220V (2) - 230V 220V (2) - 230V 220V (2) - 230V
  (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V (3) - 230V (3) - 240V 230V (3) - 240V 230V (3) - 240V
  (4) - Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί.   (4) - Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί.   (4) - 240V (4) - Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί. 240V (4) - Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί. 240V (4) - Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί.
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm   6.35   6.35     6.35   6.35  
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm   9.5   9.5     9.5   12.7  
  Συμπυκνωμάτων     18   18     18   18  
  Θερμομόνωση     Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου     Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου  
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA             59   60  
  Θέρμανση dBA             59   60