Πίνακας προδιαγραφών για FTXM-M

FTXM20M2V1B (Αρχειοθετημένα) FTXM25M2V1B (Αρχειοθετημένα) FTXM35M2V1B (Αρχειοθετημένα) FTXM42M2V1B (Αρχειοθετημένα) FTXM50M2V1B (Αρχειοθετημένα) FTXM60M2V1B (Αρχειοθετημένα) FTXM71M2V1B (Αρχειοθετημένα)
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.030 0.030 0.035 0.035 0.030 0.032 0.054
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.025 0.025 0.025 0.035 0.032 0.035 0.060
Casing Colour   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 294 294 294 294 300 300 300
    Πλάτος mm 811 811 811 811 1,040 1,040 1,040
    Βάθος mm 272 272 272 272 295 295 295
Βάρος Μονάδα kg 10.0 10.0 10.0 10.0 14.5 14.5 14.5
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 11.1 11.1 12.6 12.6 16.5    
      Medium m³/min 7.9 8.1 8.3 9.5 14.2    
      Χαμηλή m³/min 6.0 6.2 6.4 7.1 11.6    
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.4 4.4 4.6 4.6 10.3    
    Θέρμανση Υψ. m³/min 10.4 10.4 10.4 13.0 17.1    
      Medium m³/min 8.7 8.7 9.0 10.4 14.6    
      Χαμηλή m³/min 6.5 6.8 7.1 7.1 12.2    
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 5.3 5.3 5.3 5.3 10.7    
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 57 57 60 60 59 60 60
  Θέρμανση dBA 54 54 54 60 58 59 61
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 41 41 45 45 44 46 47
    Medium dBA 33 33 33 39 40 42 43
    Χαμηλή dBA 25 25 29 30 36 37 38
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19 19 21 32 34 35
  Θέρμανση Υψ. dBA 39 39 39 45 43 45 46
    Μέτρια dBA 34 34 35 39 39 41 42
    Χαμηλή dBA 26 27 28 29 34 36 37
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 20 20 20 21 31 33 34
Piping connections Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50 9.50 9.50 12.7 12.7 12.7 15.90
  Συμπυκνωμάτων   18 18 18 18 18 18 18
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33
  Wired remote control   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1 1 1
  Ασύρματο τηλεχειριστήριο 1 1 1 1 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2 2 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1 1 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1 1 1 1 1 1
  Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη 1 1 1 1 2 2 2
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2 2 2 2 2
Τροφοδοσία ισχύος Name   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου  
              (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
              (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m