Πίνακας προδιαγραφών για FTXM-K

FTXM20K3V1B FTXM25K3V1B FTXM35K3V1B FTXM50K3V1B FTXM42K3V1B (Αρχειοθετημένα)
Casing Χρώμα   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 289 289 298 298 298
    Πλάτος mm 780 780 900 900 900
    Βάθος mm 215 215 215 215 215
Βάρος Μονάδα kg 8 8 11 11 11
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 8.8 9.1 11.2 11.9 11.2
      Χαμηλή m³/min 4.7 5.0 5.8 7.4 7.0
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 3.9 3.9 4.1 4.5 4.1
    Θέρμανση Υψ. m³/min 9.5 10.0 12.1 13.3 12.4
      Χαμηλή m³/min 6.0 6.0 6.5 8.4 7.8
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.3 4.3 4.2 5.5 5.2
      Ονομ. m³/min 6.7 7.0 8.5 9.6 9.1
    Θέρμανση Ονομ. m³/min 7.8 8.0 9.3 10.8 10.0
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 56 (0.000) 57 (0.000) 59 (0.000) 60 (0.000)  
  Θέρμανση dBA 56 (0.000) 57 (0.000) 59 (0.000) 60 (0.000)  
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 40 41 45 46 45
    Χαμηλή dBA 24 25 29 34 33
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19 19 23 21
  Θέρμανση Υψ. dBA 40 41 45 47 45
    Χαμηλή dBA 27 27 29 34 33
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19 19 24 22
    Ονομ. dBA 32 33 37 40 39
  Θέρμανση Ονομ. dBA 34 34 39 40 39
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35  
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 9.5 12.7  
  Συμπυκνωμάτων   18 18 18 18  
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1 1 1 1
  Μπαταρίες 2 2 2 2 2
  Πλάκα στήριξης 1 1 1 1 1
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2 2 2
  Φωτοκαταλυτικό φίλτρο αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη. 2 2 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V1 V1 V1 V1 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα
  220V 220V 220V 220V (2) - 220V
  230V 230V 230V 230V (3) - 230V
  240V 240V 240V 240V (4) - 240V
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA         59
  Θέρμανση dBA         59
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm         6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm         12.7
  Συμπυκνωμάτων           18
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων           ARC466A9