Πίνακας προδιαγραφών για FTXLS-K3

FTXLS25K3V1B FTXLS35K3V1B
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.024 (2), 0.024 (3), 0.024 (4) 0.024 (2), 0.024 (3), 0.024 (4)
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.030 (2), 0.030 (3), 0.030 (4) 0.030 (2), 0.030 (3), 0.030 (4)
Casing Χρώμα   Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 298 298
    Πλάτος mm 900 900
    Βάθος mm 215 215
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 290 290
    Πλάτος mm 977 977
    Βάθος mm 371 371
Βάρος Μονάδα kg 12 12
  Συσκευασμένη μονάδα kg 15 15
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 665 665
  Σειρές Ποσότητα   2 2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.4 1.4
  Στάδια Ποσότητα   18 18
  Τύπου σωλήνα   Ø6,35 Hi-XB Ø6,35 Hi-XB
  Πτερύγιο Τύπος   Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών
Εναλλάκτης θερμότητας 2 Μήκος mm 660 660
  Σειρές Ποσότητα   1 1
  Βήμα πτερυγίου mm 1.6 1.6
  Στάδια Ποσότητα   8 8
Fan Type   Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 11.2 11.2
      Υψ. cfm 395 395
      Χαμηλή m³/min 7.0 7.0
      Χαμηλή cfm 247 247
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.1 4.1
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 145 145
    Θέρμανση Υψ. m³/min 13.3 13.3
      Υψ. cfm 470 470
      Χαμηλή m³/min 5.2 5.1
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.2 4.2
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 148 148
      Ονομ. cfm 321 321
      Ονομ. m³/min 9.1 9.1
    Θέρμανση Ονομ. m³/min 9.20 8.90
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   KFD-280-23-8C KFD-280-23-8C
  Ταχύτητα Steps   5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο.
    Ψύξη Υψ. rpm 1,330 1,330
      Μέτρια rpm 1,110 1,110
      Χαμηλή rpm 900 900
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 600 600
    Θέρμανση Υψ. rpm 1,540 1,540
      Μέτρια rpm 1,120 1,120
      Χαμηλή rpm 710 710
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 610 610
  Έξοδος Ονομαστική W 23 23
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 59 59
  Θέρμανση dBA 62 62
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 45 45
    Χαμηλή dBA 33 33
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 21
  Θέρμανση Υψ. dBA 47 47
    Χαμηλή dBA 23 23
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19
    Ονομ. dBA 39 39
  Θέρμανση Ονομ. dBA 37 36
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A R-410A
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5
  Συμπυκνωμάτων   18 18
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Φίλτρο αέρα Type   Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας
Ρύθμιση κατεύθυνσης αέρα Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω
Έλεγχος θερμοκρασίας Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   ARC466A9 ARC466A9
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1
  Μπαταρίες 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1
  Φωτοκαταλυτικό φίλτρο αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη. 2 2
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V1 V1
  Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-240 220-240
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Ψύξη A 0.11 (2), 0.11 (3), 0.11 (4) 0.11 (2), 0.11 (3), 0.11 (4)
    Θέρμανση A 0.14 (2), 0.14 (3), 0.13 (4) 0.14 (2), 0.14 (3), 0.13 (4)
Wiring connections - 50Hz For power supply Παρατήρηση   3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης)
Σημειώσεις (1) - Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί. (1) - Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί.
  (2) - 220V (2) - 220V
  (3) - 230V (3) - 230V
  (4) - 240V (4) - 240V